Ympäristö New >> Analyysipalvelut >> Teollisuuden on-site -laboratoriot

Teollisuuden on-site -laboratoriot

Sidebar Image

On-site laboratorio tarkoittaa asiakkaan lähellä toimivaa laboratoriota joka pystyy palvelemaan nopean vasteen tarpeissa. On-site palvelut rakennetaan vastaamaan kulloistakin asiakastarvetta. Tavoite on pitkäaikainen yhteistyö jossa ymmärrämme asiakkaan analyysi- ja palvelutarpeet sekä räätälöimme tarvittavan kokonaisuuden ja kehitämme osaamistemme. Laboratorioillamme on kokemusta esim. kemianteollisuuden, metsäteollisuuden ja energiasektorin on-site laboratorioista.

Esimerkkejä palveluista

 • Prosessi-, raaka-aine- ja tuotenäytteiden analysointi
 • Prosessi- ja tuotenäytteenotto
 • On-line laitteiden ylläpito, kalibrointi ja seuranta asiakkaan toimipisteessä
 • Vastanäytteiden hallinta ja varastointi
 • Menetelmäkehitystä, asiantuntijapalveluita sekä erikoisanalytiikkaa
 • Eurofinsin kokonaispalvelut saatavilla yhden luukun periaatteella on-site laboratoriosta
 • Näytteenotto ja kosteussertifikaatit (tuotteen kuljettamista varten)
 • Uusien laitteiden hankinta ja käyttöönotto
 • Laboranttien vuokraus esim. loma-aikoina
 • Ilmanpäästömittaukset
 •  Ympäristönäytteenotto
  • Maaperä, pohjavesi, jätevedet, luonnonvedet

Yhteystiedot