Eurofins Suomi >> Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut

Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing

Olemme Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ympäristönäytteenottajia. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.

Vuonna 2017 Eurofinsin ympäristötoimiala kasvoi merkittävästi. Lähes samanaikaisesti Eurofins-konserniin liittyivät Rambollin ympäristölaboratorio Ramboll Analytics (nykyään Eurofins Environment Testing Finland Oy), Ahma ympäristö Oy (nyk. Eurofins Ahma Oy) ja Nab Labs Oy (nyk. Eurofins Nab Labs Oy). Kesäkuussa 2018 myös Labtium Oy liittyi Eurofins-konserniin. Ympäristöosaajien vahvuutemme on jo noin 390 ammattilaista.

 • Eurofins Environment Testing Finland Oy, Y-tunnus: 2752292-5
 • Eurofins Nab Labs Oy, Y-tunnus: 0283126-2
 • Eurofins Ahma Oy, Y-tunnus: 0227583-3

Nykyään olemme kaikki Eurofins Environment Testing.

Kauttamme on saatavissa Suomen laajimmat ympäristöanalytiikka- ja mittauspalvelut sekä suuri määrä ympäristö-, T&K- ja laadunvalvontapalveluja. Lisäksi voimme tarjota koko konsernimme laajat erikoisanalytiikkapalvelut asiakkaidemme käyttöön. 

Palvelumme

 • Vesitutkimukset
  • Orgaaniset, kemialliset ja fysikaaliset
  • Mikrobiologia
  • Myös kaivovesitutkimukset
 • Ympäristöasiantuntijapalvelut ja velvoitetarkkailut
 • Maa ja PIMA
  • Raskasmetallit
  • Orgaaniset haitta-aineet
  • Kaasut
 • Näytteenotto
  • Pohja-, talous-, pinta-, prosessi-, jätevedet
  • Biologiset
  • Pohjaeläimet
  • Ilmapäästöt
 • Geo- ja uusioainestutkimukset
 • Kiinteät polttoaineet, sivutuotteet ja jätteet
  • Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuudet
  • Muuntajaöljyt
 • Päästömittaus
  • Ilman laatu
  • Haju
 • Työhygieeniset tutkimukset
 • Sisäilma ja rakennusmateriaalit
  • Metallit ja orgaaniset haitta-aineet
  • Asbesti
  • Radon
 • T&K, laadunvalvonta, on-site- ja laboratorion ulkoistamispalvelut

Sivustoamme uusitaan parhaillaan. Mikäli tarvitset lisätietoa ota yhteyttä myyntiin: myynti@eurofins.fi