Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Geo- ja uusioainestutkimukset

Geo- ja uusioainestutkimukset

Sidebar Image

Eurofinsin geolaboratorio on PANK-hyväksytty testauslaboratorio. Analyysivalikoimaan kuuluvat mm. alla olevat testit.

GEOTUTKIMUKSET Menetelmä
Vesipitoisuuden määritys SFS-EN 1097-5
Raekoostumuksen määritys  
Karkearakeiset maalajit 0-32 mm SFS-EN 933-1
Karkearakeiset maalajit > 32 mm SFS-EN 933-1
Karkearakeiset maalajit > 56 mm SFS-EN 933-1
Hienorakeiset maalajit < 0,063 mm SFS-EN 933-1
Moreenimaalajit (pesuseulonta + areometrikoe) SFS-EN 933-1
Hienoaineksen laatu (metyleenisinitesti) SFS-EN 933-9
Kartiokoe:  
Häiriintymätön näyte, suljettu leikkauslujuus CEN ISO/TS 17892-6
Hienousluku (yksipistekoe) SFS-EN 1744-1
Tiivistymistesti  
Maksimi-kuivatilavuuspainon ja optimivesipitoisuuden määritys parannetulla proctor-kokeella GLO-85
Kapillaarisen nousukorkeuden määritys
Suora määritystapa, hc < 1m, havaintoaika 7 vrk.
soveltaen standardia SFS-EN1097-10
Lietekoe  
Humuspitoisuuden määritys  
Polttomenetelmä (hehkutushäviö) GLO-85
Humusaste (NaOH-menetelmä) SFS-EN 1744-1
Konsistenssirajat (Atterbergin rajat) CEN ISO/TS 17892–12
Irtotiheyden määritys (γ,häiriintynyt näyte) CEN ISO/TS 17892-2
Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määritys SFS-EN 1097-6
Turve, maatuneisuus Von Post  
Korroosiotutkimukset (hienorakeiset maalajit)  

 

KIVIAINESTUTKIMUKSET Menetelmä
Raekoostumuksen määritys  
Karkearakeiset maalajit 0-32 mm SFS-EN 933-1
Karkearakeiset maalajit > 32 mm SFS-EN 933-1
Litteysluvun määritys SFS-EN 933-3
Murtopintaisuus kiviaineksessa SFS-EN 933-5
Kapillaarisen nousukorkeuden määritys                                Suora määritystapa, hc < 1m, havaintoaika 7 vrk. soveltaen standardia SFS-EN 1097-10
Humuspitoisuuden määritys                                           Humusaste (NaOH-menetelmä) SFS-EN 1744-1
Kiviaineksen lujuuskokeet  
Los Angeles-koe SFS EN 1097-2
Nastarengaskulutuskestävyys (kuulamyllykoe) SFS-EN 1097-9
Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määritys SFS-EN 1097-6
Kemialliset ominaisuudet  
Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN 1744-1
Kokonaisrikin määritys SFS-EN 1744-1
Vesiliukoiset sulfaatit SFS-EN 1744-1
Arseeni CEN/TS 16171, SFS-EN 16174, EPA 3051A
Betonimurskeen rakeisuus SFS-EN 933-1
Karkean uusiokiviaineksen luokittelutesti SFS-EN 933-11