Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Kiinteät polttoaineet, sivutuotteet ja jätteet >> Polttoaineet

Polttoaineet

Sidebar Image

Energia-alan asiakkaillemme tarjoamme kattavat valikoiman polttoaineanalyysejä akkreditoiduilla menetelmillä.

Analyysivalikoimamme sisältää mm.

  • Fossiiliset polttoaineet ja erilaiset biopolttoaineet, kierrätyspolttoaineet ja jätteet
  • Erilaisten tuhkien metallit, sulamiskäyttäytyminen sekä hapettavissa että pelkistävissä olosuhteissa
  • Emissionäytteiden metallit, kloridin, fluoridin, PCDD/F, PCDD/F-kaltaiset PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet
  • Kaatopaikkakelpoisuusanalyysit
  • Maanrakennuskelpoisuusanalyysit
  • Jätteiden biohajoavuustestaus