Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Sisäilma ja rakennusmateriaalit, asbesti ja radon

Sisäilma ja rakennusmateriaalit, asbesti ja radon

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing tarjoaa kattavan valikoiman kemiallisia ja mikrobiologisia analyyseja rakennusmateriaaleille ja sisäilmalle.

Sisäilmanäytteistä analysoimme mm. mikrobit ja VOC-yhdisteet. Suodattimelle kerätystä näytteestä voidaan analysoida mm. pölyn koostumus, asbesti sekä metallit. Tarjoamme myös radonanalyysit STUKin hyväksymällä menetelmällä.

Rakennusmateriaalinäytteistä analysoidaan mikrobien lisäksi tyyppisesti haitta-aineita kuten asbesti, raskasmetallit sekä PAH- ja PCB-yhdisteet.