Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Työhygieeniset tutkimukset

Työhygieeniset tutkimukset

Sidebar Image

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset

• Nanohiukkaset ja hiukkaskokojakauma
• Kaasu- ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet
• Melutasot ja melualtistus
• Työympäristön lämpö, kosteus ja valaistus
• Ilmanvaihdon toiminta
• Riskikartoitukset