Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Ympäristöasiantuntijapalvelut ja velvoitetarkkailut

Ympäristöasiantuntijapalvelut ja velvoitetarkkailut

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua ympäristö- tai muuhun lupavelvoitteeseen perustuvaan ympäristötarkkailuun. Teemme teollisuuslaitoksille, turvetuottajille sekä yhdyskunnille kuormitus- ja vaikutustarkkailuja sekä niihin liittyviä kalataloudellisia velvoitetarkkailuja.

Tarkkailuihin voi sisältyä tutkimuksia vedestä, maaperästä, ilmasta ja biologisesta ympäristöstä. Biologiset tarkkailut kohdistuvat yleensä kasvillisuuteen, linnustoon, kalastoon tai muuhun eläimistöön (mm. pohjaeläimet).

Palveluksessamme on muun muassa kemian, biologian, limnologian, biofysiikan, insinööritieteiden, agrologian ja iktyonomian asiantuntijoita, joilla on vankka kokemus tarkkailujen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä raportoinnista. Tarjoamme myös muita ympäristöalan asiantuntijapalveluita.

Etelä-Suomi: yksikön päällikkö Jouni Aho, p. 040 826 7988
Pohjois-Suomi: tuotantoyksikön päällikkö Tiina Härmä, p. 044 700 8508