Ymparisto >> Analyysipalvelut >> Maaperätutkimukset

Maaperätutkimukset

Sidebar Image

Ympäristöanalytiikan laboratoriomme tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia maaperäanalyysejä luotettavasti ja akkreditoidusti analysoituna. Analyysivalikoimaamme kuuluu mm. orgaaniset ja epäorgaaniset analyysit maasta, sedimentistä ja erilaisista vesistä.

 Analyysivalikoimiimme kuuluu mm.

 • Öljypitoisuus ja alifaatit-aromaatit split
 • Haihtuvat polttoainehiilivedyt, BTEX-yhdisteet ja bensiinin lisäaineet: etanolin ja oksygenaatit
 • Metallit VnA 214/2007 mukaisesti tai laajemmin kuningasvesiuutolla
 • Sedimenttien metallit Ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisella typpihappouutolla
 • PAH-yhdisteet
 • PCB-yhdisteet
 • VOC-analyysit
 • Vinyylikloridi
 • Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) sekä näiden kaltaiset PCB-yhdisteet
 • Organotinat
 • Torjunta-aineet, myös talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti
 • Liukoisuustestit (Yksi- ja kaksivaiheiset ravistelutestit EN 12457-2 ja EN12457-3 mukaisesti ja kolonnitesti EN 14405)
 • TerrAttesT -paketti akkreditoituine analyyseineen
 • E-PRTR -analyysit
 • REACH -testaus
 • Lääkeainejäämät
 • Ekotoksisuustestaukset
 • Asbestimääritykset valo- ja elektronimikroskoopilla

Kysy lisää

Pohjois-Suomi

Jani Kangas
Toimitusjohtaja
Eurofins Ahma Oy
040 709 4315
JaniKangas@eurofins.fi

Terhi Simonen
Orgaaninen analyytikko
040 573 5577
TerhiSimonen@eurofins.fi


Etelä-Suomi

Anri Aallonen
Tuotantoyksikön päällikkö
050 4344 099
AnriAallonen@eurofins.fi