Analyysipalvelut >> Teollisuus >> Metsäteollisuus

Metsäteollisuus

Sidebar Image

Metsäteollisuus

Eurofinsillä on kattavat palvelut metsäteollisuusanalytiikkaan sekä tuotteille että erilaisten prosessivaiheiden analysointiin. Metsäteollisuuden analytiikkaa tekevät laboratoriot sijaitsevat Espoossa, Raumalla ja Oulussa ja palvelut sisältävät fysikaalisia testauksia sekä kemiallista analytiikkaa erilaisista matriiseista. Palveluja tuotetaan sekä pitkäaikaisin sopimuksin että projektikohtaisiin tarpeisiin.

Esimerkkejä matriiseista /analytiikasta:

Fysikaalinen testaus

 • Sellujen jauhatus (Voith Sulzer)
 • Massojen fysikaalinen testaus
 • Paperin testaus

Kemiallinen analytiikka

 • Kuituraaka-aineiden kemiallinen karakterisointi
 • Sellu-analyysit
 • Lipeäanalytiikka
 • Suopa-ja mäntyöljyanalytiikka
 • Lauhdeanalytiikka
 • Prosessivesianalytiikka, esim. TOC, AOX
 • Hiilihydraatit, uuteaineet, ligniini massoista, lipeistä ja vesistä
 • Ligniinin karakterisointi
 • Alkuaineanalytiikka, mm. metallit, Kloori, rikki ja typpi sekä niiden yhdisteet
 • Anionit
 • Hydrofobiliimojen (AKD, ASA), lateksien, tärkkelyksen analytiikka
 • Mäntyöljytuotteet
 • Biosidit

Mikroskopia

Mikrobiologia

Metsäteollisuuden ongelmanratkaisuanalytiikka

Voimalaitosanalytiikka

Ympäristöanalytiikka

Erilaisten prosessien ja matriisien tuntemus sekä menetelmien hallinta on oleellista luotettavan lopputuloksen saamiseksi. Käytössämme on metsäteollisuuden standardoidut menetelmät sekä erilaisia räätälöityjä menetelmiä tarpeen mukaan. Pystymme tarvittaessa myös kehittämään menetelmiä ja olemaan mukana kehitystyössä. Projektitarpeisiin voimme räätälöidä tarvittavan kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa

Lue lisää

Yhteystiedot

Fysikaalinen testaus

Outi Kari
Yksikönpäällikkö, Pori, Rauma, Naantali
040 578 7210
OutiKari@eurofins.fi

Marika Hiltunen
Fysikaalinen testaus, Rauma
050 538 6406
MarikaHiltunen@eurofins.fi


Kemiallinen testaus

Anne Penttinen
Kemiallinen testaus, Rauma
050 5958 603
AnnePenttinen@eurofins.fi

Jorma Torniainen
Asiakkuuspäällikkö, metsäteollisuus
040 829 4669
jorma.torniainen@labtium.fi

Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
040 829 4548
kaarina.fagerholm@labtium.fi

Tiina Hausalo
Toimitusjohtaja
Eurofins Labtium Oy
040 754 7079
TiinaHausalo@eurofins.fi

Mikko Suomela
Haastavat matriisit, Oulu
040 163 8306
MikkoSuomela@eurofins.fi

Niina Nieminen
Yksikönpäällikkö, Oulu ja Kokkola
0440 3535 082
NiinaNieminen@eurofins.fi