Ymparisto >> Asiantuntijapalvelut >> Ympäristötarkkailut

Ympäristötarkkailut

Sidebar Image

Ympäristötarkkailut ovat tärkeässä roolissa ympäristön tilan seurannassa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Toteuttamamme tarkkailut voivat olla laajoja koko maan kattavia kokonaisuuksia tai yksittäiseen toiminta-alueeseen liittyviä seurantoja.

Tarkkailujen kohteita/aiheita ovat mm.:

Vesistötarkkailu sisävesillä ja rannikkoalueilla
 • Pohjavesitarkkailu
 • Päästötarkkailu ja kuormitusseuranta
 • Biologiset tarkkailut
  • Bioindikaattoritarkkailut
  • Luonto- ja lintudirektiivin mukaisten lajien seuranta
  • Kasviplanktonnäytteiden määritykset; kvantitatiivinen laskenta ja lajintunnistus
  • Päällyslevästön piilevänäytteiden määritykset
  • Pohjaeläinmääritykset (syvänne-, rantavyöhyke- ja virtavesinäytteet)
  • Lietenäytteiden eliöstömääritykset
 
 

Yhteystiedot

Tiina Härmä

Tiina Härmä
Tuotantoyksikön päällikkö
Pohjois-Suomi
044 7008 508
TiinaHarma@eurofins.fi

Sari Luste

Sari Luste
Tuotantoyksikön päällikkö
Etelä-Suomi
041 5048 081
SariLuste@eurofins.fi