Ymparistojateollisuus >> Energia ja jätteet >> Hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestaukset

Hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestaukset

Sidebar Image

Jätteiden ja sivutuotteiden testauslaboratorio

Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun jätemateriaalien ja erilaisten teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusselvityksiin. Hyötykäyttötutkimuksilla voidaan selvittää mm. erilaisten tuhkien soveltuvuus metsä- tai peltolannoitteeksi (Lannoitevalmistelaki 539/2006, MMMa 12/2007 ja 13/2007) sekä tuhkien, betoni- ja tiilimurskeen, valimohiekan, kalkkien, jätteenpolton kuonien, asfalttimurskeen ja rengasrouheen maarakennuskelpoisuudet (VNa 843/2017). Kaatopaikkakelpoisuuden (VNa 331/2013) arvioiminen voidaan tarpeen mukaan tehdä kattavana jätteen perusmäärittelynä tai suppeampana vastaavuustestauksena. Keskeisenä osana palvelua ovat asiantuntijalausunnot, joissa analyysitulosten ja tilaajalta saatujen esitietojen perusteella arvioidaan tutkitun materiaalin hyötykäyttömahdollisuuksia ja/tai kaatopaikkakelpoisuutta.

Esimerkkejä analyysivalikoimasta

Analyysivalikoimamme kattaa kaikki kaatopaikkakelpoisuus- (VNa 331/2013, VNa 202/2006) ja hyötykäyttötutkimuksissa (VNa 331/2013, MMMa 12/2007 ja 13/2007) tarvittavat liukoisuus- ja kokonaispitoisuustestit:

 • Ravistelutestit (SFS-EN 12457-2 ja 3)
 • Läpivirtaustesti (SFS-EN 14405)
 • Orgaaniset haitta-aineet: PAH, PCB, THC (C10-C40), BTEX, VOC ja Fenoliset yhdisteet
 • Hapon neutralointikapasiteetti, ANC
 • Hehkutushäviö
 • TOC
 • Kokonaisneutraloivakyky ja nopeavaikutteinen neutraloivakyky
 • Pää – ja hivenravinteet
 • Anionit
 • Haitalliset metallit
 • Materiaalijakauma, epäpuhtaudet, kelluvat epäpuhtaudet (betoni- ja tiilimurskeet) 

Kysy lisää

Markku Honkala
Asiakkuusvastaava
040 357 9242
MarkkuHonkala@eurofins.fi