Ymparistojateollisuus >> Energia ja jätteet >> Kattilavesien analyysit

Kattilavesien analyysit

Sidebar Image

Kattilavedet

Puhdas kattilavesi on elinehto laitoksen toiminnan kannalta. Laadukkaan veden ja tehokkaan seurannan avulla voidaan vähentää korroosiosta ja kerrostumista aiheutuvia ongelmia ja täten parantaa hyötysuhdetta sekä toimintavarmuutta. Analyysiemme avulla vedestä voidaan määrittää niin ongelmia aiheuttavien aineiden kuin tarpeellisten kemikaalienkin pitoisuudet. Kattila-, lauhde- ja prosessivesien lisäksi analysoimme myös kaukolämpöveden laatua.

Analyysivalikoimastamme löytyvät mm:

  • pH                                         
  • Johtokyky                                          
  • Silikaatti                              
  • kokonaisrauta                                  
  • Fosfaatti                                                             
  • KMnO4-kulutus
  • Kupari
  • kloridi
  • Hapenpoistokemikaalit mahdollisuuksien (esim. Boilex, Hydratsiini)
  • Pyraniini

Kysy lisää

Aatto Rautio
Asiakkuusvastaava
044 719 9660
AattoRautio@eurofins.fi

Jermu Hakala
Kemisti
040 593 7506
JermuHakala@eurofins.fi