Eurofins Suomi >> Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta

Malminetsintä ja kaivostoiminta

Sidebar Image

Eurofins Mineral Testing

Eurofins Mineral Testing on ainoa laboratorio pohjoismaissa, joka tarjoaa paikallisesti näytteenkäsittely- ja analyysipalveluita malminetsinnän ja kaivosteollisuuden tarpeisiin.

Laboratoriomme tarjoavat laajan valikoiman geokemiallisia analyysi- ja asiantuntijapalveluita kaivos- ja malminetsintäyhtiöille etsintä- ja kehitysvaiheesta kaivoksen tuotantoon ja ympäristön seurantaan. Laboratoriomme sijaitsevat lähellä operaatioita, jolloin yhteydenpito laboratorion ja asiakkaan välillä on helppoa ja nopeaa.

Olemme jo vuodesta 1994 lähtien olleet FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T025, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Suurin osa rutiinimenetelmistämme sisältyy akkreditoituun pätevyysalueeseemme

Malminetsinnän menetelmävalikoimamme on kattava sisältäen lähes kaikki parhaiden käytäntöjen mukaiset analyysimenetelmät. Pystymme räätälöimään palvelut asiakkaan tarpeiden, hankkeen strategisen vaiheen ja tutkittavan mineralisaation ominaisuuksien mukaan ja osallistumme tarvittaessa analyysimenetelmien valintaan. Käytössämme olevat näytteiden esikäsittely- ja analyysimenetelmät täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt raportointia (esim. NI43-101 ja JORC) koskevat vaatimukset.

Eurofins Mineral Testing tarjoaa laajan valikoiman palveluja kaivosten louhinnan ja rikastuksen tarpeisiin. Malminetsintä ja Grade control-näytteiden esikäsittelyn ja analyysien lisäksi analysoimme prosessinäytteitä rikastusprosessin eri vaiheista – mukaan lukien lopputuotteiden kauppa- ja riita-analyysit.

Eurofinsiltä saa palveluja myös kaivosteollisuuden ympäristöseurantaan. Nämä palvelut sisältävät analyysimenetelmiä prosessi-, pinta- ja pohjavesille sekä sedimenteille, maaperänäytteille, kasveille ja ilmansuodattimille jne. Lisäksi voimme määrittää sivukivien ja rikastushiekkojen ominaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaan esim. erilaisin liukoisuustestein.

Kysy lisää

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi

Arja Sarpola
Yksikönpäällikkö
050 470 4608
ArjaSarpola@eurofins.fi

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi