Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Analyysimenetelmät

Analyysimenetelmät

Sidebar Image

Analyysimenetelmät

Geokemiallisessa malminetsinnässä vaaditaan useiden alkuaineiden määritystä kustannustehokkailla menetelmillä – usein myös alhaisella määritysrajalla. Sen sijaan malmivarojen arvioinnissa keskitytään useimmiten vain arvometallin pitoisuuden tarkkaan määritykseen. Tällöin vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudella ovat erittäin tärkeitä.

Eurofins Mineral Testingin asiantuntijat auttavat asiakkaitamme kuhunkin projektiin tarkoituksenmukaisimpien analyysimenetelmien ja parhaiden menetelmäkokonaisuuksien valinnassa.

Geologisten näytteiden analysointia varten tarjoamme erilaisia näytteen liuotus/hajotusmenetelmiä:

  • FireAssay - menetelmä
  • Kuningasvesiliuotus
  • Monihappoliuotus
  • Natriumperoksidisulate refraktorisille mineraaleille, korkean pitoisuuden malmeille ja rikasteille
  • Faasi- ja mineraaliselektiivisiä uuttoja
  • Selektiivisiä heikkouuttoja
  • Yksittäisiä erillismenetelmiä lisäalkuaineille ja fysikaalisille ominaisuuksille

Malmityypistä ja projektin vaiheesta riippuen suoritamme alkuainemääritykset pääasiassa ICP-OES ja/tai ICP-MS tekniikoita käyttäen. Alkuainevalikoimaa täydennetään alkuainekohtaisesti erillisillä rikki-, hiili-, elohopea- ja fluori- analyyseillä tai fysikaalisilla parametreillä kuten tiheys, LOI ja magnetisoituminen.

Eurofins Mineral Testingin asiantuntijat auttavat analyysimenetelmien ja parhaiden menetelmäkokonaisuuksien valinnassa.

Kysy lisää

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi

Arja Sarpola
Yksikönpäällikkö
050 470 4608
ArjaSarpola@eurofins.fi

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi