Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Kairaus- ja kivinäytteet

Kairaus- ja kivinäytteet

Sidebar Image

Kairaus- ja kivinäytteet

Eurofins Mineral Testing tarjoaa kairaus- ja kivinäytteille korkealuokkaisia käsittely- ja analysointipaketteja malminetsintä- tai kaivosprojektin kaikissa vaiheissa (alueellinen geokemiallinen kartoitus, kohdennettu etsintä, malmivarojen arviointi, grade control).  

Geokemiallisessa malminetsinnässä vaaditaan useiden alkuaineiden määritystä kustannustehokkailla menetelmillä – usein myös alhaisella määritysrajalla. Myös seuralais- eli pathfinder alkuaineiden ja muuttumisprosesseihin liittyvien alkuaineiden esiintymisestä tarvitaan tietoa.  Malmivarojen arvioinnissa keskitytään useimmiten vain arvometallin pitoisuuden tarkkaan määritykseen. Tällöin vaatimukset tarkkuudelle ja toistettavuudella ovat erittäin tärkeitä. Analyysit tehdäänkin tarkemmilla malmianalyysimenetelmillä, jotka ovat optimoitu ko. arvometalleille ja niiden malmipitoisuuksille.

Kairaus- ja kivinäytteiden käsittely ja analysointi:

 • Kuivaus, murskaus, ositus ja jauhaminen
  • Edellisen näytteen aiheuttaman kontaminaation minimoimiseksi kaikkien Eurofinsin murskaus- ja jauhatusmenetelmiin voidaan sisällyttää jauhinpintojen puhdistaminen näytteiden välillä (jauhaminen kvartsiitilla).
 • Fire Assay –menetelmä kullan, platinan ja palladiumin määritykseen
 • Erilaiset liuotusmenetelmät tarpeen mukaan
  • Kuningasvesiliuotus
  • Monihappoliuotus
  • Sulatteet
 • Analysointi ICPOES- ja ICPMS tekniikoilla
  • Perusmetallien analysointi
  • Pääkomponenttianalyysit
  • Kullan, Platinan ja Palladiumin sekä näiden seuralaisalkuaineiden analyysit
  • Hivenalkuaineet ja REE- alkuaineet

Eurofins Mineral Testingin asiantuntijat auttavat analyysimenetelmien ja parhaiden menetelmäkokonaisuuksien valinnassa.

Kysy lisää

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi

Arja Sarpola
Yksikönpäällikkö
050 470 4608
ArjaSarpola@eurofins.fi

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi