Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Maaperä- ja sedimenttinäytteet

Maaperä- ja sedimenttinäytteet

Sidebar Image

Maaperä- ja sedimenttinäytteet

Maaperä- ja sedimenttinäytteet soveltuvat sekä geokemialliseen malminetsintään että kaivosalueiden ympäristön tilan tarkkailuun. Maaperänäytteiden (moreeni) seulottu hienoaines, alle 0.06 mm, soveltuu parhaiten malminetsintätarkoituksiin, mutta kohteen ja hankkeen tavoitteiden mukaisesti myös muita raekokoluokkia tai kokonaisnäytettä (rapakallio) voidaan käyttää.

Eurofins Labtium Oy:llä on kokemus kymmenien sekä kohteellisten että laajojen alueellisten kartoitusprojektien analyysityön toteutuksesta.

Maaperä- ja sedimenttinäytteen käsittely ja analysointi

 • Kuivaus, seulonta, jauhaminen tai leikkurointi tarkoituksen mukaisesti
  • Alhainen kuivauslämpötila näytteille, joissa helposti haihtuvia elementtejä
  • Mahdollisuus savipitoisten, runsaasti orgaanista ainesta sisältävien tai bioindikaattorinäytteiden pakastekuivaukseen
  • Nylon-seulojen käyttö metallikontaminaation ehkäisemiseksi
 • Laaja valikoima liuotusmenetelmiä tarpeen mukaisesti
  • Heikkouutot ja selektiiviset uutot
  • Liuotus mineraalihappojen avulla (kuningasvesi ja typpihappo, EPA3051)
  • Monihappoliuotukset (4-happohajotus)
  • Sulatteet (natriumperoksidi)
 • Analysointi ICPMS-, ICPOES- ja AAS-tekniikoita käyttäen
  • Perusmetallien analysointi
  • Hiven- ja ultrahiventasoisten alkuaineiden analysointi, myös REEt
  • Pääkomponenttien analysointi
  • Kullan ja kullan seurannaisalkuaineiden (As, Sb, Bi, Se,Te, Ag, W) analysointi taustapitoisuustasolla

Eurofins Mineral Testingin asiantuntijat auttavat analyysimenetelmien ja parhaiden menetelmäkokonaisuuksien valinnassa.

Kysy lisää

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi

Susanna Arvilommi
Laboratoriopäällikkö
050 572 2265
SusannaArvilommi@eurofins.fi