Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Prosessi- ja rikastenäytteet

Prosessi- ja rikastenäytteet

Sidebar Image

Prosessi- ja rikastenäytteet

Rikastamoiden laboratoriopalveluiden toiminnassa tärkeä kriteeri on analyysitulosten oikea-aikainen toimittaminen. Tulosten käyttötarkoitus (esim. prosessinohjaus, lopputuotteen analyysi, kauppa- tai riita-analyysi) ratkaisee käytettävän analyysimenetelmän, mutta toimitusaika- ja laatuvaatimukset voivat poiketa tulosten käyttötarkoituksesta ja siten vaikuttaa menetelmien valintaan. Pääkomponenttien ja harmealkuaineiden pitoisuustietoja tarvitaan usein arvometallien pitoisuustiedon lisäksi, joten tarvittavia analyysimenetelmiä saattaa olla siten useita ja niiden tarkoituksenmukainen valinta vaikeaa.

Eurofins Mineral Testing tarjoaa eri käyttötarkoituksiin soveltuvia menetelmiä, mutta menetelmien valinta kannattaa tehdä yhteistyössä metallurgien ja laboratorioasiantuntijoiden kanssa.

  • Grade Control- näytteiden analyysit
  • Perinteiset arvometallien yksilölliset, gravimetriset ja titrimetriset menetelmät
  • Käyttötarkoitukseen optimoidut jalometallien (Au, Ag, Pd, Pt) Fire Assay-analyysit
  • Nopeat instrumentaalianalyysit kuningasvesi tai peroksidisulatteista
  • Prosessinohjauksen XRF-analyysit
  • Hivenalkuaineiden ja epäpuhtauksien analysointi ICP-OES- ja/tai ICP-MS-tekniikoilla
  • Yksilölliset lisäanalyysit (esim. rikki-, hiili- ja fluorianalyysi) erillistekniikoilla
  • Kemialliset faasianalyysit, kuten sulfidi- ja oksidimineraaleihin sitoutunut Cu ja Ni

Eurofins Mineral Testingin asiantuntijat auttavat analyysimenetelmien ja parhaiden menetelmäkokonaisuuksien valinnassa.

Kysy lisää

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi

Arja Sarpola
Yksikönpäällikkö
050 470 4608
ArjaSarpola@eurofins.fi

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi