Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Rikastehiekat ja sivukivet

Rikastehiekat ja sivukivet

Sidebar Image

Rikastehiekat ja sivukivet

Eurofins Mineral Testing tarjoaa laajan valikoiman testaus- ja analyysipalveluja rikastushiekkojen, sivukivien ja kaivosten muiden sivutuotteiden testaukseen. Käytämme kansainvälisesti hyväksyttyjä ja standardoituja testimenetelmiä, joiden kehitys- ja standardointityössä asiantuntijamme ovat olleet mukana.

Testauksen laajuus ja tarve riippuu kohteesta, mutta yleisimmät testattavat parametrit ovat:

Happamointi- ja neutralointivaikutukset

 • Neutralointipotentiaali (NP), SFS-EN 15875
 • Hapontuottopotentiaali (AP), kokonaisrikkipitoisuus ja sulfidisen rikin pitoisuus
 • Kokonaishiilipitoisuus ja karbonaattisen hiilen pitoisuus
 • Nettohapontuotto (NAG), ARD Test handbook, Project P387A

Liukoisuus

 • Ravistelutestit (kontaktiliukoisuustestit), SFS-EN 12457-1:en/-2:en ja SFS-EN 12457-3
 • Kolonnitesti, SFS-EN 14405:2017:en
 • TPLC-testi, EPA Test Method 1311

Kosteuskammiotesti (kineettinen pitkäkestoiseen testaukseen)

 • Kiinteän sivutuotteen rapautumistesti, ASTM D5744-13

Näytteen ominaisuuksien testaaminen heikkouuttoja käyttäen

 • pH-puskuroidut suolauutot
 • Faasiselektiiviset uutot

Osittaisliuotukset ympäristön “kokonaispitoisuuden” määrittämiseen

 • Kuningasvesiliuotus, SFS-ISO 11466
 • Typpihappoliuotus, EPA 3051

Kokonaispitoisuuksien määrittäminen

 • Monihappoliuotukset
 • Sulatteet

Testaustarve ja määritettävät alkuaineet ja yhdisteet valitaan aina kohteen mukaan. Asiantuntijamme auttavat ja opastavat tarkoituksenmukaisimpien menetelmien valinnassa.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi

Susanna Arvilommi
Laboratoriopäällikkö
050 572 2265
SusannaArvilommi@eurofins.fi