Ymparistojateollisuus >> Malminetsintä ja kaivostoiminta >> Ympäristö

Ympäristö

Sidebar Image

Ympäristö

Eurofins Mineral Testingillä on osaamista ja pitkä kokemus eri tyyppisten näytteiden ja suurten ympäristömonitorointiprojektien analytiikasta (esim. Ekogeochemistry). Näytteiden käsittelytavan valinta ennen varsinaista analysointia on mietittävä huolellisesti, jotta näytteen tutkittavat ominaisuudet eivät muutu (oksidoituminen ja hapettuminen) tai mitattavat alkuaineet eivät haihdu käsittelyn yhteydessä, joten pakastekuivaus (lyofilisointi) soveltuu varsinkin lietteiden, runsaasti orgaanista materiaalia sisältävien, kasvien ja sedimenttien kuivaukseen.  

Käytössämme on kattava valikoima tarkoitukseen parhaiten soveltuvia kuivaus-, seulonta- leikkurointi-, murskaus-, ositus-, jauhatus- ja tuhkistusmenetelmiä.

Analysointimenetelmämme kattavat alkuaineiden pääkomponenttien ja raskasmetallien lisäksi kaikki hiven- ja ultrahiventasoiset metallit, puolimetallit ja REE-alkuaineet.

Ympäristötutkimus- ja bioindikaattorinäytteiden ”kokonaispitoisuuksien” määritykseen käytämme yleisimmin kuningasvesi- (ISO-11466, mod) tai typpihappoliuotusta (US EPA 3051) ja analysointi tehdään pääsääntöisesti ICPOES- ja ICPMS-laitteistoilla.

Alkuaineiden esiintymismuotojen, kemiallisten ominaisuuksien, faasisidonnaisuuksien ja kationinvaihtokapasiteetin (CEC) määrittämiseen käytämme selektiivisiä heikkouuttoja, esim:

  • pH-puskuroidut tai puskuroimattomat suolaliuosuutot
  • Ammoniumasetaattiuutto
  • Bariumkloridiuutto (CEC)
  • Hapan oksalaattiuutto

Liukoisuuden testaaminen suoritetaan käyttäen standardoituja liukoisuustestejä.

  • Ravistelutestit (kontaktiliukoisuustestit), SFS-EN 12457-1:en/-2:en ja SFS-EN 12457-3
  • Kolonnitesti (läpivirtaustesti), SFS-EN 14405:2017:en
  • TPLC-testi, EPA Test Method 1311

Rikastushiekkojen ja sivutuotteiden ABA- ja NAG-testaus suoritetaan standarditesteillä.

  • Neutralointipotentiaali (NP), SFS-EN 15875
  • Nettohapontuotto (NAG), ARD Test handbook, Project P387A
  • Kosteuskammiotestaus, ASTM D5744-13

Tutustu lisäksi Eurofinsin ympäristölaboratorioiden tarjoamiin palveluihin.

Kysy lisää

Lea Hämäläinen
Yksikönpäällikkö
040 720 2231
LeaHamalainen@eurofins.fi

Susanna Arvilommi
Laboratoriopäällikkö
050 572 2265
SusannaArvilommi@eurofins.fi

Hanna Junttila
Asiakaspalvelupäällikkö
050 475 5866
HannaJunttila@eurofins.fi