Eurofins Suomi >> Ymparistojateollisuus >> Meistä

Eurofins Environment Testing

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing

Eurofins Environment Testing on Suomen johtava ympäristö-, teollisuus ja kaivoslaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen laajin sertifioitujen ympäristönäytteenottajien joukko. Kaikki Eurofinsin ympäristöanalytiikkaa tekevät laboratoriot ovat FINAS:in akkreditoimia (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Ympäristöpalveluiden lisäksi tarjontaamme kuuluu myös laaja valikoima erilaisia teollisuuden ja kaivostoiminnan tarvitsemia analyysikokonaisuuksia, kuten teollisuuden prosessianalytiikkaa sekä koeporausnäytteiden analyysejä.

Laboratoriopalveluiden lisäksi toimintamme piiriin kuuluu mm. ympäristöasiantuntija- ja mittauspalveluita, kuten esimerkiksi päästömittauspalvelut. Kokemuksemme kattaa hyvin monenlaiset näytematriisit ja olemme hoitaneet laajoja kokonaisuuksia menestyksekkäästi.

Taustaa

Vuonna 2017 Eurofinsin ympäristöimiala kasvoi merkittävästi. Lähes samanaikaisesti Eurofins-konserniin liittyivät Rambollin ympäristölaboratorio Ramboll Analytics (nykyään Eurofins Environment Testing Finland Oy), Ahma ympäristö Oy (nyk. Eurofins Ahma Oy) ja Nab Labs Oy (nyk. Eurofins Nab Labs Oy). Vuoden 2018 aikana Eurofinsin ympäristödivisioona kasvoi entisestään kun Labtium Oy (nyk. Eurofins Labtium Oy) liittyi Eurofinsiin. Nykyään ympäristöosaajien vahvuus on jo noin 350 ammattilaista.

Palvelut lyhyesti

Laboratoriomme tarjoavat kattavan valikoiman orgaanisia, mikrobiologisia ja epäorgaanisia maa- ja vesianalyysejä. Meiltä löytyvät kaikki tärkeimmät malminetsintää, mineraali- ja malmivarojen arviointia sekä kaivostoimintaa palvelevat kansainvälisesti hyväksytyt analyysimenetelmät. Lisäksi meillä on useita energia- ja teollisuussektorille erikoistuneita laboratorioita, joiden tutkimusvalikoimaan kuuluu mm. polttoaineiden, sivutuotteiden ja savukaasunäytteiden analytiikka. Rakennusmateriaaleille ja erilaisille jätejakeille teemme hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestejä. Kauttamme on saatavilla koko konsernimme laajat erikoisanalytiikkapalvelut.

Palvelut yksityisasiakkaille

Eurofinsin ympäristölaboratoriot palvelevat myös yksityisasiakkaita. Merkittävin yksityishenkilöille tarjottava kokonaisuus on kaivovesien analyysikokonaisuudet.

Eurofins Environment Testing -divisioonaan kuuluvat yritykset:

  • Eurofins Ahma Oy, Y-tunnus: 0227583-3
  • Eurofins Environment Testing Finland Oy, Y-tunnus: 2752292-5
  • Eurofins Nab Labs Oy, Y-tunnus: 0283126-2
  • Eurofins Labtium Oy, Y-tunnus: 2128301-1