Ymparistojateollisuus >> Metsäteollisuus >> Massan ja paperin fysikaaliset analyysit

Massan ja paperin fysikaaliset analyysit

Sidebar Image

massan ja paperin fysikaalinen testaus

Sellun karakterisointi  jauhamalla on oleellista paperiteknisen potentiaalin kannalta.  Teemme sellujauhatuksia Voith-Sulzer-  ja PFI-jauhimilla. Voith-sulzer jauhimella voidaan tehdä jauhatuksia erilaisilla olosuhteilla (käytetty vesi, lämpötila) ja terillä (terän malli, teräkuorma). Jauhetuista massoista analysoidaan sulppuominaisuuksia (esim. SR, CSF, WRV, kuidun dimensiot), tehdään käsiarkkeja  sekä analysoidaan käsiarkkien ominaisuuksia. Tulokset interpoloidaan haluttuihin jauhatustasoihin.

Sellujen lisäksi testaamme myös mekaanisia massoja sekä eri vaiheessa paperikoneprosessia otettuja massoja. Tällä tavalla voidaan optimoida tehdasjauhatusta sekä massankäsittelyä.

Tarvittaessa voimme aloittaa analysoinnin hakkeesta sellunkeittoon ja valkaisuun yhteistyöverkostomme kautta.

Käsiarkeista ja paperista sekä kartongista voimme mitata massan optisia ominaisuuksia (esim. ISO- vaaleus, värit, opasiteetti), rakenteellisia ominaisuuksia (ilmanläpäisy, sileys, z-suunnan tuhkajakauma), lujuuksia (esim. vetolujuus, repäisylujuus. Z-lujuus) sekä painatusominaisuuksia (esim. pintalujuus, kiilto, densiteetti, värintarve).  

Teemme massoille ja papereille mikroskooppista tarkastelua sekä puulajilaskentaa pohjoismaisista puulajeista.

Massan ja paperin fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi voidaan määrittää kemiallisia ominaisuuksia.

Kysy lisää

Marika Hiltunen
Fysikaalinen testaus, Rauma
050 538 6406
MarikaHiltunen@eurofins.fi

Outi Kari
Yksikönpäällikkö, Pori, Rauma, Naantali
040 578 7210
OutiKari@eurofins.fi