Ymparistojateollisuus >> Metsäteollisuus >> Talteenoton analytiikka

Talteenoton analytiikka

Sidebar Image

Kemikaalien talteenottoon ja energian tuotantoon liittyvä analytiikka

Tiukentuneet päästörajoitukset ja biotuotteiden valmistuksen (esim. ligniinin poisto) mahdolliset sivuvaikutukset kemikaalikiertoon vaativat syvällistä ymmärrystä prosessin kemiallisesta ja fysikaalisesta luonteesta sekä käyttäytymisestä. Kasvanut kiinnostus vierasaineisiin ja niiden poistamiseen sekä saostumien ehkäisyyn talteenoton prosesseista on lisännyt tarvetta analysoida lipeäkierron kemiallista koostumusta.

Talteenoton sivutuotteiden (esim. ligniini, hiilihydraatit, tärpätti ja mäntyöljy) saannon kasvattamista voidaan tehostaa säännöllisellä seurantatutkimuksella. Tarjoamme sivutuotteiden analytiikkaan ja puhtauden arviointiin prosessin erivaiheissa arvokasta tietoa.

Kemikaalikierron pitkäaikaisseuranta

Mustalipeän koostumus kemikaalikierrossa on tärkeää määrittää säännöllisin väliajoin. Seurantatutkimuksen ansiosta tehtaalla on valmista vertailuaineistoa toimivan prosessin lipeästä, jos prosessiin tulee käyttöhäiriö, mikä nopeuttaa ongelman ratkaisua huomattavasti.

Maksimaalisen hyödyn saamiseksi mittaustuloksista samat määritykset tulisi tehdä toistuvasti. Tämä on tärkeää, koska suljettujen vesikiertojen takia tiettyjen aineiden rikastuminen prosessiin kasvaa. Jos rikastuminen havaitaan ajoissa, pystytään prosessin toimintaan puuttumaan.

Olemme laatineet tärkeimmistä mustalipeän analyyseistä kaksi pakettia: peruspaketin sekä haihduttamo- ja polttopaketin.

Peruspaketti soveltuu säännöllisin väliajoin tehtäviin seurantamittauksiin (vähintään 2 kertaa vuodessa; talvipuun/kesäpuun vaikutus), vaikka lipeä olisi hyvälaatuista ja prosessi toimisi moitteettomasti.

Haihduttamo- ja polttopaketti koostuu mittauksista, jotka ovat tärkeitä haihduttamon ja soodakattilan ajon kannalta. Mittaukset suoritetaan tarpeen mukaan peruspaketin lisäksi. Niitä ei ole kuitenkaan tarpeellista suorittaa yhtä usein kuin peruspakettia.

Kemikaalikierron ongelmanratkaisu

Asiantunteva ja kokenut henkilökuntamme on usein ollut mukana ratkaisemassa sellutehtaan talteenoton ongelmia. Niistä saatu kokemus takaa asiantuntemuksen haastavissa talteenoton ongelmatilanteissa.

Haihduttamolle muodostuu saostumia, joiden määrä ja koostumus vaihtelevat. Vaihtelut johtuvat haihduttamon olosuhteista, erilaisista raaka-aineista ja keitto-olosuhteista, jotka vaikuttavat mustalipeän koostumukseen. Kokemuksemme mukaan hyvän tuloksen saaminen vaatii tyypillisesti sekä saostuman että lipeän analysoinnin.

Soodakattilassa saostumat ja likaantuminen heikentävät lämmönsiirtymistä ja vähentävät näin kattilan hyötysuhdetta. Lisäksi ne aiheuttavat korroosiota, joka alentaa laitteiden käyttöikää ja voi aiheuttaa turhia seisokkeja. Kalium- ja klooritasojen hallinta on tämän vuoksi erittäin tärkeää. Ongelman selvittäminen lähtee saostumien rakenteen tutkimisesta ja siinä olemme edelläkävijöitä.

Kysy lisää

Kaarina Fagerholm
Laboratoriopäällikkö
040 829 4548
kaarinafagerholm@eurofins.fi

Tiina Hausalo
Toimitusjohtaja
Eurofins Labtium Oy
040 754 7079
TiinaHausalo@eurofins.fi