Ymparistojateollisuus >> Ympäristö >> Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Sidebar Image

Asiantuntijapalvelut

Eurofins tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita eri alojen tarpeisiin, toiminnan koko elinkaaren ajalle. Olemme paras valinta, kun tarvitaan asiantuntijuutta mm. ympäristölainsäädännön edellyttämiin menettelyihin, biologisiin tutkimuksiin tai päästö- ja vaikutustarkkailuihin. Palveluvalikoimaamme kuuluu olennaisesti myös ympäristönäytteiden näytteenotto. Asiantuntijaorganisaatiomme koostuu eri tieteenalojen ammattilaisista ja toiminta-alueemme kattaa koko Suomen. Asiakaskuntaamme kuuluu mm. kaivoksia, energiateollisuutta, teollisuuslaitoksia, julkishallinnon organisaatioita, vesilaitoksia sekä yksityishenkilöitä.

Yrityksemme asiantuntijat työskentelevät mm. ympäristölupahakemusten, erilaisten vaikutusten arviointien sekä päästö- ja vaikutustarkkailujen parissa. Lisäksi tarjoamme kalatalouteen, vesistöön, kasvibiologiaan ja –ekologiaan, linnustoon sekä muihin lajiryhmiin ja yksittäisiin lajeihin kohdistuvia biologia tutkimuksia.

Palveluvalikoimaamme kuuluu mm. seuraavanlaiset selvitykset:

Kysy lisää

Tiina Härmä
Tuotantoyksikön päällikkö
Pohjois-Suomi
044 7008 508
TiinaHarma@eurofins.fi

Sari Luste
Tuotantoyksikön päällikkö
Etelä-Suomi
041 5048 081
SariLuste@eurofins.fi