Ympäristö >> Asiantuntijapalvelut >> Kalatutkimus

Kalatutkimus

Sidebar Image

Kalatutkimukset

Toteutamme kalataloudellisten velvoitetarkkailujen asiantuntijatöitä tarkkailuohjelmien laadinnasta tulosten raportointiin. Kalataloustarkkailujen näytteenotossa noudatamme viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien rinnalla voimassa olevia standardeja tai niiden kansallisia muunnoksia. Velvoitetarkkailujen lisäksi tarjoamme monipuolisia kalakantojen käyttöön ja hoitoon sekä kalavesien kunnostuksiin ja elinkeinokalatalouden kehittämiseen liittyviä palveluja. Meillä on hyvät valmiudet toimia koko maan alueella suurjärviä ja rannikkoalueita myöten.

Kalatutkimukseen liittyviä aiheita ovat mm.:

 • Tarkkailuohjelmien laadinta ja lausunnot
 • Verkko- ja sähkökoekalastus
 • Koeravustus
 • Kalastustiedustelu ja kalastuskirjanpito
 • Havaskokeet
 • Kalaston kaikuluotaus
 • Kalojen ikä ja kasvu
 • Poikastutkimus ja mädinhaudontakoe
 • Kalanäytteiden aistinvarainen arviointi
 • Kalojen liikkeet ja vaellukset
 • Hoitokalastuksen suunnittelu ja toteutuksen johtaminen

Esitteet

Kysy lisää