Ympäristö >> Asiantuntijapalvelut >> Ympäristöasiantuntijapalvelut

Ympäristöasiantuntijapalvelut

Sidebar Image

Ympäristöasiantuntijapalvelut

Ympäristölainsäädännön edellyttämät menettelyt ovat tärkeä osa Eurofinsin palveluja. Osaamisemme ytimen muodostavat menettelyt lupaprosessien ja ympäristövaikutusten arvioinnin hoitamiseen. Eri tieteenalojen asiantuntijoillamme on monipuolinen osaaminen ja kokemus erilaisten selvitysten ja menettelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen koko toiminnan elinkaaren aikana. Asiakaskuntamme on laaja kattaen mm. kaivos- ja energiateollisuuden, julkishallinnon sekä pienemmät yritykset ja muut toimijat.

Esimerkkejä ympäristöasiantuntijapalveluista

  • Perustilaselvitykset
  • Luontoselvitykset
  • Ympäristöselvitykset
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit
  • Natura-arvioinnit ja tarveharkinnat
  • Ympäristö- ja vesilupahakemukset
  • Tarkkailuohjelmat
  • Jätehuoltosuunnitelmat
  • Ympäristöriskinarvioinnit

Kysy lisää