Ympäristö >> Asiantuntijapalvelut >> Ympäristötarkkailut

Ympäristötarkkailut

Sidebar Image

Ympäristötarkkailut

Ympäristötarkkailut ovat tärkeässä roolissa ympäristön tilan seurannassa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Toteuttamamme tarkkailut voivat olla laajoja koko maan kattavia kokonaisuuksia tai yksittäiseen toiminta-alueeseen liittyviä seurantoja.

Tarkkailujen kohteita/aiheita ovat mm.:

 • Vesistötarkkailu sisävesillä ja rannikkoalueilla
 • Pohjavesitarkkailu
 • Päästötarkkailu ja kuormitusseuranta
 • Biologiset tarkkailut
  • Bioindikaattoritarkkailut
  • Luonto- ja lintudirektiivin mukaisten lajien seuranta
  • Kasviplanktonnäytteiden määritykset; kvantitatiivinen laskenta ja lajintunnistus
  • Päällyslevästön piilevänäytteiden määritykset
  • Pohjaeläinmääritykset (syvänne-, rantavyöhyke- ja virtavesinäytteet)
  • Lietenäytteiden eliöstömääritykset

Kysy lisää