Ymparistojateollisuus >> Ympäristö >> Ilmatutkimuspalvelut

Ilmatutkimuspalvelut

Sidebar Image

Päästömittausyksikkö

Eurofins Nab Labs Oy:n päästömittausyksikkö tuottaa erilaisia mittauspalveluita teollisuudelle, lämpökeskuksille, voimalaitoksille, jätteenpolttolaitoksille, sellutehtaille sekä kaivos ja metalliteollisuudelle yli 30 vuoden kokemuksella. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.

Mittaukset

Teollisuuden ja energiantuotannon ilmapäästöjen mittaus- ja tarkkailuvelvoitteet määritetään ympäristöviranomaisen myöntämissä ympäristöluvissa ja valtioneuvoston asetuksissa. Suuria ja keskisuuria teollisuuslaitoksia koskevat IE- ja MCP-direktiivit määräävät mm. ilmapäästöjen seurannasta ja jatkuvatoimisen seurannan laadunvarmistuksesta. Laadunvarmistus käsittää vertailumittaukset ja standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST- tarkastelut.

Teemme päästö- ja laadunvarmistusmittauksia mm. lämpökeskuksille, voimalaitoksille, jätteenpolttolaitoksille, sellutehtaille sekä kaivos- ja metalliteollisuudelle. Mittaukset tehdään akkreditoiduilla menetelmillä ja akkreditointi kattaa myös standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST-laskennat. Tarjoamme lisäksi mittalaitteiden lineaarisuuden, kalibroinnin sekä NO2-konvertterien tarkistukset. Ajantasainen pätevyysalue (tunnus T111) löytyy FINAS:n verkkopalvelusta.

Palveluvalikoima

Eurofins Nab Labs Oy:n päästömittausyksikön palveluvalikoima sisältää mm. seuraavat päästö- tai apusuureet:

 • Hiukkaspitoisuus
 • NO, NO2, NOx
 • SO2
 • TRS, pelkistyneet rikkiyhdisteet
 • DMS, DMDS, MM
 • HCl
 • HF
 • hiilivedyt (TVOC)
 • NH3
 • N2O
 • Raskasmetallit ja elohopea
 • PCDD/F, PAH, PCB, HCB, CF
 • Cl2, ClO2
 • Kaasun tila (O2-, CO2- ja CO-pitoisuus, kosteus, lämpötila, paine)
 • Kaasun virtausnopeus ja tilavuusvirta

Päästömittausten lisäksi teemme mm. koeajo- ja prosessimittauksia, puhdistinlaitteiden erotuskyky- ja takuukoemittauksia sekä kattilalaitoksen hyötysuhde- ja takuukoemittauksia. Voimme myös auttaa mittauspaikkojen suunnittelussa ja sopivien mittausjärjestelmien valinnassa.

Kysy lisää

Metsäteollisuus ja laadunvarmistus

Miia Perälä
Ympäristöasiantuntija
040 357 5737
MiiaPerala@eurofins.fi

Outi Aitto-Oja
Ympäristöasiantuntija
0400 387 018
OutiAitto-Oja@eurofins.fi


Kemian- ja prosessiteollisuus

Minna Levä
Ympäristöasiantuntija
040 766 9980
MinnaLeva@eurofins.fi


Energiatuotanto ja takuumittaukset

Kaarlo Kärkkäinen
Yksikönpäällikkö
050 3578 333
KaarloKarkkainen@eurofins.fi