Ympäristö >> Vesitutkimukset >> Talousvesi

Talousvesi

Sidebar Image

Talousvesien tutkimukset

Eurofinsin Suomen vesilaboratoriot tekevät sosiaali- ja terveysministeriön asetusten STM 1352/2015 ja STM 401/2001 mukaisia talousveden laatututkimuksia viranomaisvaatimusten täyttämiseksi. Vesilaboratoriomme ovat FINAS-akkreditoituja ja Ruokaviraston hyväksymiä. Laboratorioissamme onnistuu myös harvinaisempien kemiallisten muuttujien analysointi.

Laboratorioanalytiikan lisäksi Eurofins tarjoaa myös talousvesinäytteenottoa. Koko Suomen kattava vesinäytteenotto-organisaatiomme on FINAS-akkreditoitu. Lisäksi isolla osalla näytteenottajista on henkilökohtainen vesinäytteenoton sertifikaatti.

Hyödyllisiä linkkejä

Asetus STM 1352/2015 ja muutos STM 683/2017 (Finlex)

Asetus STM 401/2001 ja raja-arvot (Finlex)

Talousvesiasetuksen STM 1352/2015 soveltamisohje (Valvira)

Tietoa talousvedestä Valviran sivuilla

Tietoa poikkeustilanteiden näytteenotosta ja analysoinnista THL:n sivuilla

Tietoa talousveden radioaktiivisuudesta STUK:n verkkosivuilla

Kysy lisää

Miikka Karkela
Myyntipäällikkö
040 487 2255
MiikkaKarkela@eurofins.fi

Toni Mäkelä
Analyysipalvelupäällikkö
050 311 1081
ToniMakela@eurofins.fi