Ympäristö >> Vesitutkimukset >> Uimavesi

Uimavesi

Sidebar Image

Uimavedet

Eurofins:n vesilaboratoriossa analysoidaan uima-allas- ja uimarantavesiä asetuksissa STM 315/2002 (uima-allasvesi) sekä STM 177/2008 (EU-rannat) ja STM 354/2008 (pienet rannat) esitettyjen muuttujien osalta. Vesilaboratoriomme ovat FINAS:n akkreditoimia ja Ruokaviraston hyväksymiä analyysilaboratorioita.

Hyödyllisiä linkkejä

Asetus STM 315/2002 (uima-allasvesi) ja raja-arvot (Finlex)

Uima-allasvesiasetuksen STM 315/2002 soveltamisohje (Valvira)

Asetus STM 177/2008 ja muutos STM 711/2014 (EU-rannat) (Finlex)

Asetus STM 354/2008 ja muutos STM 710/2014 (pienet rannat) (Finlex)

Uimavesiasetuksen STM 177/2008 soveltamisohje (Valvira)

Tietoa uima-allasvesistä Valviran verkkosivuilla

Tietoa uimavesistä Valviran verkkosivuilla

Kysy lisää

Miikka Karkela
Myyntipäällikkö
040 487 2255
MiikkaKarkela@eurofins.fi

Toni Mäkelä
Analyysipalvelupäällikkö
050 311 1081
ToniMakela@eurofins.fi