Ymparistojateollisuus >> Ympäristö >> Ympäristönäytteenotto

Ympäristönäytteenotto

Sidebar Image

Ympäristönäytteenotto-organisaatio

Eurofins Environment Testing tarjoaa asiakkailleen Suomen laajimman ympäristönäytteenottajien verkoston. FINAS-akkreditoidun Kenttäorganisaatiomme perustan muodostavat kokeneet ja pätevät näytteenottajat. Isolla osalla näytteenottajistamme on myös henkilökohtainen vesi- ja vesistönäytteiden sertifikaatti.

Toiminta-alueenamme on koko Suomi. Näytteenotto- ja maastotoiminnot on jaettu pohjoiseen (Lappi, Kainuu, Koillismaa sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa) ja eteläiseen (Keski-, Etelä- ja Itä-Suomi) toiminta-alueeseen. Molemmilla alueilla operatiivista toimintaa johtaa ja organisoi kenttäpäällikkö.

Kysy lisää

Kari Kaikkonen
Kenttäpäällikkö, Pohjois-Suomi
040 526 2279
Karikaikkonen@eurofins.fi

Tero Matilainen
Kenttäpäällikkö, Etelä-Suomi
0400 247 407
TeroMatilainen@eurofins.fi