Ympäristö >> Vesitutkimukset >> Jätevesi

Jätevesi

Sidebar Image

Jäteveden tutkimukset

Eurofinsin Suomen vesilaboratorioissa tutkitaan sekä kunnallisia yhdyskuntajätevesiä että teollisia jätevesiä FINAS-akkreditoiduilla menetelmillä. Suomen vesilaboratorioissamme jätevesistä voidaan tutkia yleisiä vedenlaadun parametreja mm. fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia, ravinteita, hapenkulutuksia ja jäännöskemikaalien pitoisuuksia sekä teemme tarvittavien lupaparametrien osalta kuormituslaskelmia. Tämän lisäksi analysoimme jätevesistä valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 sekä sen muutoksissa esitettyjä myrkyllisiä ja haitallisia aineita. Myös harvinaisempien ja ajankohtaisten muuttujien kuten esimerkiksi mikromuovien, lääkeaineiden ja hormonien analysointi onnistuu kauttamme. Vesien lisäksi analysoimme jätevesilaitosten lietenäytteitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa MMM 24/11 esitettyjen haitallisten aineiden osalta.  

Eurofins:n palveluihin kuuluvat myös jätevesien FINAS-akkreditoitu näytteenottopalvelu sertifioitujen näytteenottajien toimesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006), muutos 868/2010 ja muutos 1308/2015

Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 ja muutos 889/2006

Tietoa lannoitevalmisteita maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Kysy lisää

Miikka Karkela
Myyntipäällikkö
040 487 2255
MiikkaKarkela@eurofins.fi

Toni Mäkelä
Analyysipalvelupäällikkö
050 311 1081
ToniMakela@eurofins.fi