Eurofins Suomi >> Uutiset >> Esittelyssä Lahden laboratorio ja uusi toimitusjohtaja

Esittelyssä Lahden laboratorio ja uusi toimitusjohtaja

Sidebar Image

Eurofins Environment Testing Finland Oy:n päätoimipisteen historia Lahdessa juontaa juurensa vuoteen 1914. Uuden alun Lahden laboratorio sai vuonna 2017, kun Eurofins osti Rambollilta sen ympäristö- ja  teollisuuslaboratoriot. Nykyisellään Eurofinsin Lahden laboratorio on Suomen suurin ympäristölaboratorio lähes sadan hengen voimin. Laboratoriossa analysoidaan vuosittain noin 70 000 - 80 000 näytettä. Vaikka laboratorio palvelee etupäässä kotimaisia asiakkaita, se on tunnustettu myös maailmanlaajuisesti erikoisanalytiikan huippulaboratoriona ja sen on tarkoitus kehittyä siinä jatkossakin. Laboratorion analytiikasta merkittävä osa liittyy vesistötarkkailuihin. Lisäksi analysoidaan huomattavia määriä maa-, ilma- ja elintarvikenäytteitä. Lahdessa toimii myös geolaboratorio. Vaikka ympäristönäytteet ovat olleet laboratorion syömähammas, se on historiansa aikana osallistunut lukuisiin tutkimushankkeisiin ja analysoinut mitä ihmeellisimpiä näytteitä ihmiskehoon asennettavista implanteista leikkuuöljyyn. Tutkimushankkeiden ja oman kehityksen peruja ovat lukuisat erikoisemmat tai hyvin alhaisen määritysrajan analyysit, joissa Lahden laboratorio on käytännössä ainoa toimija Suomessa.

Eurofins Lahden laboratorio

Vuonna 2012 Lahden laboratorio aloitti yhteistyön norjalaisen Gassnovan kanssa, joka oli kehittämässä hiilidioksidin talteenottoa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat ilmapäästöt. Eurofinsin nykyinen Lahden laboratorio kehitti näytteenotto- ja analyysimenetelmiä yhdisteille, jotka jouduttiin osin syntetisoimaan, sillä niitä ei ollut kaupallisesti saatavilla. Ensimmäisen vuoden Gasnnovalla oli useita sopimuslaboratorioita ympäri maailma kehittämässä samaa analytiikkaa. Lopulta Lahden laboratorio valikoitui projektin referenssilaboratorioksi, sillä se pystyi yhdistämään tieteellistä tutkimustasoa vastaavan asiantuntemuksen sekä uusimman laitetekniikan kaupallisen sopimuslaboratorion tuotantotehoon. Vaikka hanke päätyi jo vuosia sitten, sana on kiirinyt, ja edelleen Lahti on laboratorio, jonne näytteitä lähetetään ulkomailta hiilidioksidin talteenoton päästöihin liittyen.

Vuoden 2017 yrityskaupan jälkeen laboratorio on käynnistänyt muutoksen osaksi Eurofinsiä. Eurofinsillä on maailmanlaajuisesti yli 800 laboratoriota ja sen myötä laboratorioiden tuotantotapoja on kehitetty pitkälle. Tämän osaamisen ja siihen liittyvien muiden etujen hyödyntäminen on käynnissä myös Lahdessa. Se tarjoaa Eurofinsin asiakkaille tulevaisuudessa lisääntyviä etuja niin analyysivalikoiman, toimitusnopeuden kuin paikallisen palvelun näkökulmasta.

”Itse näen, että Eurofinsin raketti Suomessa on vasta irtautunut laukaisualustaltaan, ja on huikeaa nähdä millaisia mahdollisuuksia olemme vasta aloittaneet hyödyntämään. Näen, että lähivuosien aikana laboratoriopalvelujen markkinat Suomessa tulevat muuttumaan merkittävästi asiakkaan eduksi. Jo nyt hinnat ovat laajalti ja merkittävästi laskeneet. Seuraava murros on odotettavissa uusissa analyysipalveluissa sekä toimitusajoissa.” maalailee mielensä näkymiä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n toimitusjohtaja Eerik Järvinen.