Eurofins Suomi >> Tietoa meistä

Tietoa meistä

Sidebar Image

Eurofins Scientific on maailman johtava bioanalyysipalveluiden tarjoaja, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 2.54 Miljardia euroa. Konsernin laboratorioverkostoon kuuluu yli 400 laboratoriota 42:ssa eri maassa työllistäen yli 30,000 henkeä.

Toimialaamme kuuluvat bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektorilla. Suomessa Eurofinsilla toimii viisi juridista yhtiötä: elintarvikeanalytiikkaan keskittynyt Eurofins Scientific Finland Oy, maatalousanalytiikkaan keskittynyt Eurofins Viljavuuspalvelu Oy sekä ympäristöanalytiikkaan keskittyneet Eurofins Environment Testing Finland Oy, Eurofins Ahma Oy ja Eurofins Nab Labs Oy (yhdessä Eurofins Environment Testing). Näiden yhtiöiden palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Ympäristö- maatalous- ja elintarvikelaboratoriomme ovat Suomen kansallisen akkreditointielimen eli FINAS:in akkreditoimia testauslaboratorioita (EN ISO/IEC 17025). Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on hyväksynyt laboratoriomme elintarvikkeiden, lannoitevalmisteiden, rehun, salmonellavalvonnan, uimavesien, talousvesien ja uima-allasvesien analysointiin.

Olemme itsenäinen ja riippumaton kaupallinen laboratorio ja markkinajohtaja omalla toimialueellamme Suomessa. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, analyysipalveluiden luotettavuuteen ja laatuun, henkilöstömme korkeaan ammattitaitoon sekä analyysipalvelukonseptimme jatkuvaan kehittämiseen.

Eurofinsin laboratorioverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden kattavimman analyysipalvelutarjonnan pitäen sisällään koko kansainvälisen Eurofins-laboratorioverkoston yli 130,000 erilaista analyysimenetelmää. Analyysivalikoimamme pitääkin sisällään mikrobiologisten määritysten lisäksi erittäin kattavan valikoiman erikoisanalytiikkaa kuten allergeeni-, alkuaine-, vitamiini-, torjunta-aine-, lääkejäämä- ja hometoksiinimääritykset, dioksiinien ja PAH-yhdisteiden määritykset sekä GMO-testaukset.