Eurofins Suomi >> Uutiset >> Lahden laboratoriossa uudistuksia analyysimenetelmissä

Lahden laboratoriossa uudistuksia analyysimenetelmissä

Sidebar Image

Olemme uudistaneet analytiikkaa Lahden laboratoriossa. Näytemääriin, määritysrajoihin sekä pakettien sisältämiin yhdisteisiin on tullut muutoksia. Muutoksilla pyritään helpottamaan näytteenottoa, näytteiden kuljetusta sekä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Öljyhiilivetyjen C10-40 analyysiin tarvittava näytemäärä pieneni, eli jatkossa näytteet voi toimittaa 100 ml kirkkaassa lasipullossa.Määritysraja on vesinäytteelle tällä näytemäärällä 0,02 mg/l. Jos näyte toimitetaan edelleen 1 l pulloissa, määritysraja on vanhan menetelmän mukaisesti 0,05 mg/l.

Glykolien analyysipakettiin on lisätty 2 uutta yhdistettä.  Paketti sisältää nykyisin etyleeni-, dietyleeni-, trietyleeni- sekä propyleeniglykolit. Määritysrajat laskivat 0,02-0,1 µg/l tasolle. Näytepullo on 100 ml lasipullo, tarvittaessa voidaan ottaa VOC-pullosta.

Ilmanäytteiden Carbopack B -menetelmään lisättiin toinen korkeampi pitoisuustaso PIMA-pakettiin. Asiakas voi valita onko kyseessä ”alhaisemman vai korkeamman pitoisuustason” näytteet. Lähetepohjat ovat myös uudistuneet.

Maanäytteiden laajaan VOC-analyysipakettiin on lisätty akkreditoidusti 55 yhdistettä, kokonaisuudessa paketti sisältää siis 123 yhdistettä yhdellä analyysillä.

Näyteastioiden kokoa on lisäksi pienennetty alkyylifenolit ja etoksylaatit sekä PFAS-yhdisteiden analytiikassa. Vaadittavat näyteastiat ovat 500 ml lasipullo alkyylifenoleille ja 500 ml PE- tai PP-pullo PFAS-analyysille.

Lisätietoa analyyseistä myyntitiimiltä.