Ympäristö >> Ympäristöanalyysit ja asiantuntijapalvelut >> Päästömittaus

Päästömittaus

Sidebar Image

Tuotamme kaikki teollisuudessa tarvittavat ilmapäästömittaukset ammattitaidolla ja Suomen laajimpiin kuuluvalla akkreditoinnilla. Ajantasainen pätevyysalue (tunnus T111) löytyy FINAS:n verkkopalvelusta www.finas.fi. Asiakkainamme on lukuisia prosessiteollisuuden, kemianteollisuuden, paperi- ja selluteollisuuden ja energiateollisuuden tuotantolaitoksia.

Teollisuuden ilmapäästöjen mittauksilla voidaan selvittää esim. tuotantoprosessien tai puhdistuslaitteiden suorituskykyä, kehittää prosessien toimintaa, todeta takuuarvojen saavuttaminen tai seurantavelvoitteen täyttyminen. Mittaukset suoritetaan paikan päällä joko jatkuvatoimisilla analysaattoreilla tai jaksottaisina näytteenottoina.

Tarjoamme mallinnuspalveluja ilmanpäästöjen leviämisen simulointiin. Lisäksi selvitämme melua mallinnuksilla ja mittauksilla ympäristössä, työpaikoilla ja sisätiloissa. Teemme myös melun leviämismallinnuksia teollisuuden, väylien ja kaavoituksen suunnitteluun

Ilmatutkimuksilla selvitetään epäpuhtauspäästöjä, niiden leviämistä ja vaikutuksia. Tutkimusmenetelmät perustuvat kemiallis-fysikaalisiin analyysimenetelmiin, biologisiin ja laskennallisiin menetelmiin sekä aistinvaraisiin mittauksiin.