Agro >> Analyysit >> Viljavuustutkimukset maasta

Viljavuustutkimukset maasta

Sidebar Image

Viljavuustutkimusten toimitusaikamme on ympäri vuoden enintään 3 viikkoa!

Hyödynnä ilmaista näytteidenkeräilyämme, keräily jatkuu taas keväällä 2020

Viljavuustutkimukset

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden. Muistathan tarkistaa mahdolliset ehtojen muutokset viranomaistaholta. 

Perusta peltojesi lannoitus ja kalkitus säännöllisiin viljavuustutkimuksiin. Valikoimassamme on erilaisia paketteja suppeimmasta perustutkimuksesta hyvin laajoihin ravinnetilatutkimuksiin.

Analyysipaketti 

maalaji, multavuus, johtoluku, KVK

pH  Ca, K, P, Mg, S  Cu, Zn, Mn B Na NO3-N ravinne-reservit

mikrobiol. aktiivisuus

Perustutkimus * * *            
Viljakasvit * *          
Öljykasvit, peruna * * *        
Nurmikasvit, sokerijuurikas * *   *      
Vihannekset, marjat * * *   *    
Ravinnetilatutkimus (ent. luomu) * * * *       *  
Laaja ravinnetilatutkimus * * * * *     *
*

Varastofosforin analysointi

Sähköinen tilaus, Tilauslaari

Suosittelemme käyttämään sähköistä tilausjärjestelmäämme Tilauslaaria. Tilauslaariin kirjaudutaan tilatunnuksella, jolloin ohjelma hakee Mavin tietokannasta suoraan tilan lohkot kartalle. Näytepisteet on helppo valita valmiille karttapohjalle.

Tilauslomakkeet ovat ruudulla täytettäviä ja tulostetaan maanäytepaketin mukaan. Näytteiden postituksessa voit käyttää tulostettavaa osoitelomaketta

Tutustu erilliseen näytteenottopalveluumme.

Tuloslaari

Analyysitulokset löytyvät Tuloslaarista pöytäkirjana ja irtotiedostoina suunnitteluohjelmiin vientiä varten.

Raportoimme tulokset pääasiallisesti sähköpostilla 6.5.2019 alkaen

Viljavuustutkimusten tulkinta peltoviljelyssä