Agro >> Tietosivut >> Tilastoja

Tilastoja

Sidebar Image

Viljavuustilastot vuosilta 2001-2005 ja 2006-2010 löytyvät Tuloslaarista

Vuosien 2011-2015 viljavuustilastot sekä lantatilastot ovat myös saatavilla.
Niitä voi tiedustella s-postitse viljavuuspalvelu@eurofins.fi tai puhelimitse 015 320 400.

Vuosien 2011-2015 lantojen tilavuuspainot

Erilaisia tilastotietoja eri analyyseista mm. opinnäytetöitä tai tutkimusprojekteja varten voi tiedustella viljavuuspalvelu@eurofins.fi