Agro >> Tietosivut >> Yritys

Yritys

Sidebar Image

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy on vuonna 1952 perustettu maatalous- ja ympäristölaboratorio. Toimintamme kattaa erilaiset alkutuotannon ja biotalouden tarvitsemat analyysipalvelut. Olemme osa Eurofins Scientific -konsernia, joka on maailman johtava laboratorioanalyysipalveluihin keskittynyt toimija, jolla on yli 400 laboratoriota 41 eri maassa ja henkilökuntaa yli 30 000. Eurofins Scientificin analyysipalveluvalikoima kattaa yli 150 000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, tuoteturvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen. Suomessa Eurofins- konsernilla on elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaa. 

Vuonna 2017 Eurofins Viljavuuspalvelu ja Suomen ympäristöpalvelu yhdistyivät Eurofins Agro- tuotenimen alle. 

Toimintamme on sertifioitu (SFS-EN ISO/IEC 9001:2015) laatujärjestelmän mukaisesti ja laboratorion kaikki päämittausmenetelmät sekä aistinvarainen maalajinmääritys ovat ISO 17025 mukaisesti akkreditoidut. Voimassaolevat pätevyysalueet löytyvät osoitteesta: www.finas.fi. Oma laadunvalvonta sekä kansalliset ja kansainväliset seuranta- sekä vertailututkimukset varmistavat Eurofins Viljavuuspalvelun tulosten luotettavuuden.

Eurofins Viljavuuspalvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämä rekisteriseloste