Agro >> Analyysit >> Kasvianalyysit

Kasvianalyysit

Sidebar Image

Kasvianalyysi

Kasvianalyysin avulla voidaan tarkentaa lannoitusta ja selvittää kasvuston piilevät ravinnepuutteet. Vähäiset ravinnepuutteet eivät välttämättä näy kasvustossa, mutta ne heikentävät sadon määrää ja laatua. Kasvianalyysi antaa tarkennettua tietoa kasvukauden aikana kasvin käytettävissä olevista ravinteista.

Kasvianalyysi kannattaa erityisesti tehdä kun:

  • kasvuston kasvupotentiaali on suuri (ravinteiden riittävyys)
  • epäillään ravinnepuutetta kasvin ulkonäön perusteella
  • kasvukauden alun olosuhteet ovat poikkeukselliset
  • viljavuustutkimuksessa ei ole tutkittu hivenravinteita (maa-analyysinä vain perustutkimus)

Viljoilla sopiva näytteenoton ajankohta on pensomisvaiheesta lippulehtivaiheeseen asti.

Saatteet näytteiden lähettämiseen

Tuloksiin liitetään asiakkaan toiveesta Yaran tekemä lehtilannoitussuositus. Esimerkki tulosraportista ja lannoitussuosituksesta.

  alt=