Eurofins Suomi >> Analyysipalvelumme

Analyysipalvelumme

Sidebar Image

Eurofins Scientific Finland Oy on maailman johtavan bioanalyysipalveluiden tarjoajan, kansainvälisen Eurofins Scientific -konsernin suomalainen tytäryhtiö. Päätoimialojamme ovat laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike- ja maatalous-, ympäristö- sekä lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 27,000 laboratorioalan ammattilaista yli 310 laboratoriossa 39 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 130,000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, turvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen.

Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen, tunnettu ja asiakkaiden arvostama laboratorioanalyysi- ja asiantuntijapalveluiden johtava tarjoaja Suomessa.

Ympäristö- ja energia-analyysit

Ympäristöanalytiikan laboratoriomme tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia maa- ja vesianalyysejä sekä analyyseja energia-alan toimijoille. Valikoimaamme kuuluu esimerkiksi orgaaniset ja epäorgaaniset analyysit maasta, sedimentistä ja vedestä sekä mm. polttoaineiden, tuhkan ja savukaasunäytteiden analytiikka. Kauttamme on saatavilla koko konsernimme laajat erikoisanalytiikkapalvelut kuten PCDD/F-yhdisteet, torjunta-aineet ja ekotoksiset määritykset. Teemme myös rakennusmateriaaleille ja erilaisille jätejakeille hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestejä.

Elintarvike- ja rehuanalyysit

Eurofins tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä sekä elintarvike- että rehunäytteille – perusanalyyseista erikoisanalyyseihin. Asiantuntijamme ovat kokeneita ratkaisemaan vaikeitakin analyyttisia ongelmia. Omissa laboratorioissamme tehtävien määritysten lisäksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden laajimman valikoiman erikoisanalytiikkaa perustuen Eurofinsin laajaan laboratorioverkostoon. Analyysivalikoimaamme kuuluu mm. allergeeni-, vitamiini-, hometoksiini-, torjunta-aine- ja eläinlääkejäämämääritykset, dioksiinien ja PAH-yhdisteiden määritykset sekä GMO-testaukset.

Elintarvikeanalyysit Rehu- ja vilja-analyysit Kelpoisuustestit
Ympäristöanalyysit Energia-analyysit