Eurofins Suomi >> Analyysipalvelumme

Analyysipalvelumme

Sidebar Image

Eurofinsin päätoimialoja ovat laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike-, ympäristö-, maatalous- ja lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 30 000 laboratorioalan ammattilaista 400 laboratoriossa 41 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 150 000 luotettavaa analyysimenetelmää turvallisuuden, koostumuksen, aitouden, alkuperän, jäljitettävyyden ja puhtauden testaamiseen.

Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen, tunnettu ja asiakkaiden arvostama laboratorioanalyysi- ja asiantuntijapalveluiden johtava tarjoaja Suomessa.

Elintarvikkeet 

Eurofins tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman elintarvikkeiden kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä – perusanalyyseista erikoisanalyyseihin. Asiantuntijamme seuraavat lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja ovat kokeneita ratkaisemaan vaikeitakin analyyttisia ongelmia. Tarvittaessa asiantuntijat auttavat oikean testin valitsemissa ja analyysitulosten tulkinnassa.

Suomessa tehtävien määritysten lisäksi tarjoamme asiakkaillemme nk. One-Stop-Shop -periaatteella markkinoiden laajimman valikoiman erikoisanalytiikkaa konsernimme globaalia laboratorioverkostoa ja osaamiskeskuksia hyödyntämällä. Perusmääritysten lisäksi analyysivalikoimaan sisältyy paljon erikoisanalytiikkaa, mm. aitous-, allergeeni -, vitamiini-, hometoksiini-, torjunta-aine- ja eläinlääkejäämämääritykset, dioksiinien ja PAH-yhdisteiden määritykset sekä GMO-testaukset.

Viljavuuspalvelu 

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy on vuonna 1952 perustettu maatalous- ja ympäristölaboratorio, joka toimii Mikkelissä. Toimintamme kattaa erilaiset alkutuotannon ja biotalouden tarvitsemat analyysipalvelut, mm. maa- ja metsätalouden viljavuustutkimukset, kasvianalyysit, kotieläinten rehu- ja lanta-analyysit sekä analyysit viherrakennusalan ja biolaitosten tarpeisiin. Analyysien lisäksi tarjoamme kattavaa neuvontaa ja teemme erilaisia suosituksia mm. lannoitukseen, kalkitukseen ja maanparannusaineiden käyttöön. Olemme olleet vuodesta 2013 lähtien osana Eurofins Scientific -konsernia, ja keväällä 2017 Suomen Ympäristöpalvelun maatalousanalytiikka yhdistettiin Eurofins Viljavuuspalvelun kanssa Eurofins Agro -tuotenimen alle.

Ympäristö, maa, vesi, ilma ja energia 

Eurofins Environment Testing on Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ja sertifioituja ympäristönäytteenottajia. Lisäksi osaamiseemme kuuluu laaja valikoima erilaisia ympäristöasiantuntija- ja mittauspalveluita, kuten esimerkiksi päästömittauspalvelut.

Vuonna 2017 Eurofinsin ympäristötoimiala kasvoi merkittävästi. Lähes samanaikaisesti siihen liittyi Rambollin ympäristölaboratorio Ramboll Analytics (nykyään Eurofins Environment Testing Finland Oy), Ahma ympäristö Oy ja Nab Labs Oy. Nykyään ympäristöosaajien vahvuus on jo yli 350 ammattilaista.

Laboratoriomme tarjoavat kattavan valikoiman orgaanisia, mikrobiologisia ja epäorgaanisia maa-, liete/sedimentti-, ilma- ja vesianalyysejä. Lisäksi meillä on useita energia- ja teollisuussektorille erikoistuneita laboratorioita. Rakennusmateriaaleille ja erilaisille jätejakeille teemme hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestejä.