Eurofins Suomi >> Analyysipalvelumme

Analyysipalvelumme

Sidebar Image

Eurofins Scientific Finland Oy on maailman johtavan bioanalyysipalveluiden tarjoajan, kansainvälisen Eurofins Scientific -konsernin suomalainen tytäryhtiö. Päätoimialojamme ovat laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike- ja maatalous-, ympäristö- sekä lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 30,000 laboratorioalan ammattilaista yli 375:ssä laboratoriossa 41:ssä maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 130,000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, turvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen.

Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen, tunnettu ja asiakkaiden arvostama laboratorioanalyysi- ja asiantuntijapalveluiden johtava tarjoaja Suomessa.

Ympäristö- ja energia-analyysit

Ympäristöanalytiikan laboratoriomme tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia maa- ja vesianalyysejä sekä analyyseja energia-alan toimijoille. Valikoimaamme kuuluu esimerkiksi orgaaniset ja epäorgaaniset analyysit maasta, sedimentistä ja vedestä sekä mm. polttoaineiden, tuhkan ja savukaasunäytteiden analytiikka. Kauttamme on saatavilla koko konsernimme laajat erikoisanalytiikkapalvelut kuten PCDD/F-yhdisteet, torjunta-aineet ja ekotoksiset määritykset. Teemme myös rakennusmateriaaleille ja erilaisille jätejakeille hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustestejä.

Elintarvike- ja rehuanalyysit

Eurofins tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kemiallisia ja mikrobiologisia määrityksiä sekä elintarvike- että rehunäytteille – perusanalyyseista erikoisanalyyseihin. Asiantuntijamme ovat kokeneita ratkaisemaan vaikeitakin analyyttisia ongelmia. Omissa laboratorioissamme tehtävien määritysten lisäksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden laajimman valikoiman erikoisanalytiikkaa perustuen Eurofinsin laajaan laboratorioverkostoon. Analyysivalikoimaamme kuuluu mm. allergeeni-, vitamiini-, hometoksiini-, torjunta-aine- ja eläinlääkejäämämääritykset, dioksiinien ja PAH-yhdisteiden määritykset sekä GMO-testaukset.

Elintarvikeanalyysit Rehu- ja vilja-analyysit Kelpoisuustestit
Ympäristöanalyysit Energia-analyysit