Elintarvikkeet ja rehut >> Elintarvikeanalyysit >> Orgaaniset vierasaineet

Orgaaniset vierasaineet

Sidebar Image


Vierasaineita ovat sellaiset elintarvikkeista tai rehuista löytyvät yhdisteet, joita ei ole niihin tarkoituksellisesti lisätty. Niitä voi muodostua prosessoinnin tai säilytyksen aikana tai joutua elintarvikkeeseen ympäristöstä tai tuotannosta. Vierasaineiden myrkyllisyys ja terveyshaitat riippuvat yhdisteestä. Orgaanisiksi vierasaineiksi kutsutaan hiiltä ja useimmiten vetyä sisältäviä yhdisteitä, kuten PAH-yhdisteitä, joita voi Eurofinsillä analysoida osana omavalvontaa.

Tarkempia tietoja analyyseista voitte tiedustella myyntitiimiltämme.