Elintarvikkeet ja rehut >> Elintarvikeanalyysit >> GMO testaus

GMO testaus

Sidebar Image


GMO:lla tarkoitetaan geneettisesti muunneltuja organismeja (genetically modified organism); yleensä kasvia, jonka perimää on muunneltu niin, että se esimerkiksi kestää paremmin kylmää tai eri torjunta-aineita. GMO:n käyttö ja sen hyväksyminen vaihtelee suuresti eri maiden välillä, joten kansainvälisillä markkinoilla toimiminen vaatii räätälöityjä analyysimenetelmiä ja laajaa kokemusta muuntogeenisen aineksen tunnistamiseksi siemenistä, rehusta ja elintarvikkeista.

Yleinen strategia GMO-analyysissa on kolmiaskeleinen:

 1. GMO-screening:
  Useimmiten GMO-analyysit aloitetaan kvalitatiivisella skriinauksella, jolla selvitetään sisältääkö näyte mitään geenimuunneltua materiaalia. Tämä on etenkin tärkeä, jos tuotteeseen halutaan lisätä väittämä ”GMO-vapaa”.
 2. GMO-tunnistaminen:
  Monilla alueilla ei-sallittujen GMO:n pitoisuusraja on 0 %. Kuitenkin joissain maissa geenimuuntelu on sallittua, mikä voi johtaa siihen, että GMO-jäämiä sisältäviä tuotteita voidaan pitää tietyissä maissa markkinoilla ja toisissa taas ei.
  Spesifisillä määritysmenetelmillä voidaan tunnistaa ei-sallitut GMO:t tai varmistaa, että näyte ei sisällä niitä. Näin voidaan todeta, onko raakamateriaali tai prosessoitu tuote sopiva esimerkiksi EU:n markkinoille.
 3. GMO:n kvantitatiivinen määritys:
  Tietyissä tuotteissa ei voi välttää muuntogeenista ainesta, joten niille on määritetty EU:ssa pitoisuuden raja-arvoksi 0,9 %. Näin ollen rehuissa ja elintarvikkeissa tulee olla merkintä GMO:sta, jos sallittujen GMO-ainesten pitoisuus ylittää tämän.
  Rehussa taas ei-sallittujen GMO:n pitoisuus ei saa ylittää 0,1 %, kunhan kyseinen GMO täyttää tietyt EU:n asettamat vaatimukset (EC 619/2011) – esimerkiksi EFSA on luokitellut sen ainekseksi, joka ei aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja. Näissä tapauksissa muuntogeenisen aineksen kvantitatiivinen määritys selventää onko GMO:ta yli 0,1 % eli tarvitaanko rehulle merkintää GMO:sta.

Eurofins tarjoaa laajan valikoiman eri GMO-analyyseja skriinauksesta tunnistamiseen ja kvantitointiin. Asiantuntijamme GMO-osaamiskeskuksessa varmistavat, että näytteistä analysoidaan juurikin oikea muuntogeeninen aines – näin varmistetaan hyvä laatu koko tuotantoketjussa raaka-aineista lopputuotteisiin.

Tarkempia tietoja analyyseista voitte tiedustella myyntiimiltämme.