Elintarvikkeet ja rehut >> Elintarvikeanalyysit >> Rehu- ja vilja-analyysit

Rehu- ja vilja-analyysit

Sidebar Image


Vilja

Oikeanlainen viljan laatu on maanviljelyssä ensiluokkaisen tärkeää. Laaja palvelukokonaisuutemme kattaa mm. seuraavien näytematriisien analysoinnin: vilja, siemenvilja, maa-aines, viljakasvi, olki. Analyysimme antavat pohjan laaduntarkkailuun ja auttavat kontrolloimaan laatua jatkossakin. Viljoissa on suuria eroja kun puhutaan niiden sisältämästä proteiinista, energiamäärästä, aminohapoista tai mineraaleista. Analysointi on välttämätöntä, jotta tiedetään tarkasti viljan sisältämät ainesosat.

Rehu
Rehun analysointi on tärkeää, koska rehun ravintosisältö voi vaihdella suurestikin eri tuotantoerissä. Vaihtelua aiheuttavat maaperä ja maaperän kunto (lannoitus, ravinnepitoisuus ja pH), viljelytekniikka, sää, viljan lajike, rikkakasvit ja kasvitaudit, korjuuajankohta ja -tapa sekä varastointi. Rehuanalyysillä voidaan selvittää rehujen koostumus ja ravintoarvo.Ensisijaisesti rehusta määritettäviä analyysejä ovat kuiva-aine, energia ja raakakuitu. Tavanomaisimpia mineraalianalyysejä ovat kalsium, fosfori, kalium, magnesium, natrium ja rikki. 

Esite vilja ja viljatuotteiden mykotoksiineista.

Eurofins Viljavuuspalvelun märehtijöiden rehuanalyysit

Eurofins Viljavuuspalvelun hevosten rehuanalyysit