Elintarvikkeet ja rehut >> Elintarvikeanalyysit >> Mykotoksiinit

Mykotoksiinit

Sidebar Image


Mykotoksiinit eli sienimyrkyt ovat homesienien sekundäärimetaboliitteja, jotka ovat myrkyllisiä selkärankaisille jo pieninä pitoisuuksina. Riippuen yhdisteestä ja sen pitoisuudesta, mykotoksiinit ovat karsinogeenisiä (syöpää aiheuttavia), mutageenisiä (mutaatioita aiheuttavia), teratogeenisiä (sikiöille vahingollisia) tai immuniteettia heikentäviä.

Yleisimmin mykotoksiineja löytyy viljoista, mutta myös muut elintarvikkeet, kuten hedelmät ja pähkinät, voivat sisältää näitä haitallisia yhdisteitä. Erilaisia mykotoksiineja tunnetaan jo yli 400, joista 25 on yleisesti esiintyviä. Homesienet, jotka tuottavat toksiineja, kuuluvat Fusarium-, Aspergillus- ja Penicillium-sukuihin.

Euroopan komissio on asetuksen tiettyjen vierasaineiden enimmäismääristä elintarvikkeista (EY 1881/2006). Erityisesti mykotoksiinipitoisuuksien näytteenotto- ja määritysmenetelmistä on annettu vielä tarkempi komission asetus (EY 401/2006), sillä mykotoksiineja esiintyy yleensä hyvin epätasaisesti erän sisällä.

Eurofins tarjoaa laajan valikoiman eri mykotoksiinien analyysipaketteja; esimerkiksi aflatoksiini-, okratoksiini. ja Fusarium-toksiinianalyysit. Osaamiskeskuksen asiantuntijat varmistavat, että analyysimenetelmät vastaavat ajankohtaista lainsäädäntöä, jotta rehut ja elintarvikkeet ovat turvallisia kuluttajille.

Tarkempia tietoja analyyseista voitte tiedustella myyntiimiltämme.