Agro >> Analyysit >> Viljavuustutkimukset maasta

Viljavuustutkimukset maasta

Sidebar Image

Perustutkimus sisältää nyt myös laskennallisen kationinvaihtokapasiteetin

Viljavuustutkimukset

Tilakohtainen ympäristökorvausjärjestelmä ohjaa maanäytteiden ottamista ja viljavuustutkimusten tekoa. Ohjeiden mukaan maanäytteet ovat voimassa viisi vuotta ja jokaiselta yli puolen hehtaarin peruslohkolta on oltava oma näyte. Alle 0,5 ha lohkoja voidaan yhdistää tietyin ehdoin viereiseen lohkoon. Yksi näyte voi edustaa korkeintaan 5 hehtaarin peltopinta-alaa, mutta suositeltavinta on ottaa maanäytteet maalajikohtaisesti. Täsmäviljelynäytteet otetaan max 2 ha yhtä näytettä kohden. Muistathan tarkistaa mahdolliset ehtojen muutokset viranomaistaholta. 

Perusta peltojesi lannoitus ja kalkitus säännöllisiin viljavuustutkimuksiin. Valikoimassamme on erilaisia paketteja suppeimmasta perustutkimuksesta hyvin laajoihin ravinnetilatutkimuksiin.

Analyysipaketti 

maalaji, multavuus, johtoluku, KVK

pH  Ca, K, P, Mg, S  Cu, Zn, Mn B Na NO3-N ravinne-reservit

mikrobiol. aktiivisuus

Perustutkimus * * *            
Viljakasvit * *          
Öljykasvit, peruna * * *        
Nurmikasvit, sokerijuurikas * *   *      
Vihannekset, marjat * * *   *    
Ravinnetilatutkimus (ent. luomu) * * * *       *  
Laaja ravinnetilatutkimus * * * * *     *
*

Varastofosforin analysointi

Kasvukauden ravinnetilatutkimus  kasvukauden aikaiseen lannoituksen optimointiin

Perinteinen viljavuustutkimus kuvaa maan ravinnetilannetta ja sitä käytetään viljelysuunnitelman laatimisessa. Joissakin olosuhteissa maan ravinteet voivat olla vaikeasti kasvien hyödynnettävissä. Eurofins Viljavuuspalvelun ravinnetila-analyysi auttaa selvittämään tällaiset mahdolliset ravinnepuutteet.

Kasvukauden ravinnetila-analyysi voidaan tehdä juuri ennen kylvöä/istutusta, mutta sitä voidaan käyttää myös kasvukauden aikana, jolloin tulosten perusteella voidaan nopeasti havaita puutteet ja optimoida kasvuolosuhteet.

Tulokset ilmoitetaan helppolukuisena kaaviona ja ne ovat saatavissa nopeasti, viidessä työpäivässä. Ravinnetila-analyysi sopii hyvin vihannes-, marja- ja hedelmäviljelmille, mm. sipulin, salaatin, kaalin, porkkanan, perunan ja mansikan kasvuaikaiseen ravinnetilanteen seurantaan. Muistathan ilmoittaa viljeltävän kasvin näytesaatteella.

 

Sähköinen tilaus, Tilauslaari

Suosittelemme käyttämään sähköistä tilausjärjestelmäämme Tilauslaaria. Tilauslaariin kirjaudutaan tilatunnuksella, jolloin ohjelma hake Mavin tietokannasta suoraan tilan lohkot kartalle. Näytepisteet on helppo valita valmiille karttapohjalle.

Tilauslomakkeet ovat ruudulla täytettäviä ja tulostetaan maanäytepaketin mukaan.

Tutustu erilliseen näytteenottopalveluumme.

Tuloslaari

Analyysitulokset löytyvät Tuloslaarista pöytäkirjana ja irtotiedostoina suunnitteluohjelmiin vientiä varten.