Elintarvikeanalyysit >> Orgaaniset vierasaineet >> PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet

Sidebar Image


Orgaanisiksi vierasaineiksi kutsutaan hiilivetyjä sisältäviä yhdisteitä, kuten PAH-yhdisteitä, joita voi Eurofinsillä analysoida osana omavalvontaa.

Nykyisessä EU-lainsäädännössä (EY) N:o 1881/2006 muutoksineen on asetettu sallitut enimmäismäärät bentso(a)pyreenille (B(a)P) sekä nk. PAH4-yhdisteiden summalle. PAH4-yhdisteisiin kuuluvat: 

  • bentso(a)pyreeni
  • bentso(a)antraseeni
  • bentso(b)fluoranteeni
  • kryseiini

Tarkempia tietoja analyyseista voitte tiedustella myyntitiimiltämme.