Elintarvikeanalyysit >> Orgaaniset vierasaineet >> Dioksiinit, furaanit ja POP-yhdisteet (persistant organic pollutants)

Dioksiinit, furaanit ja POP-yhdisteet (persistant organic pollutants)

Sidebar Image


Dioksiinit ja furaanit:

Dioksiinit ja furaanit ovat yhteisnimike 210 klooratulle orgaaniselle yhdisteelle, joista osa on erittäin myrkyllisiä. Dioksiinit muodostuvat tahattomina epäpuhtauksina palamis- ja kloorausprosesseissa. Nämä yhdisteet ovat kemiallisesti ja mikrobiologisesti erittäin pysyviä yhdisteitä, eivätkä juurikaan hajoa luonnossa. Rasvaliukoisuuden takia ne kertyvät ihmisissä ja eläimissä rasvakudoksiin, ja niiden pitoisuus kasvaa siirryttäessä ravintoketjussa ylöspäin. Yleisin altistus dioksiineille ja furaaneille tulee ravinnosta, etenkin kalan kautta.

PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit:

PCB-yhdisteet ovat kloorattuja aromaattisia hiilivetyjä, joita tunnetaan 209 yhdistettä. Biologisesti 12 näistä on samankaltaisia kuin dioksiinit ja furaanit, minkä takia niitä kutsutaan dioksiinin-kaltaisiksi PCB-yhdisteiksi. Myös nämä kestävät hyvin biologista ja kemiallista hajoamista luonnossa, ja kuten dioksiinit, ne kertyvät ravintoketjussa ylöspäin siirryttäessä suuremmiksi pitoisuuksiksi.

POP-yhdisteet:

POP-yhdisteet ovat tiettyjä pysyviä orgaanisia myrkkyjä, jotka hajoavat hyvin hitaasti luonnossa. Tukholman sopimuksessa 2001 pysyvien orgaanisten yhdisteiden rajoittamiseksi listattiin 12 POP-yhdistettä (”dirty dozen”), joiden käyttöä ja päästöjä tulee rajoittaa.

Eurofins tarjoaa analyyseja kaikille yllämainituille yhdisteille sekä muille haitallisille yhdisteille kaikenlaisista eri näytematriiseista.

Tarkempia tietoja analyyseista voitte tiedustella myyntiimiltämme.