Asiantuntijapalvelut >> Elintarvikekontaktimateriaalit >> Painovärin siirtymä

Elintarvikekontaktimateriaalien painovärin siirtymän määritys

Sidebar Image

Turvallisesta elintarvikepakkauksesta ei kulkeudu painovärikomponentteja tuotteeseen.

Elintarvikepakkausten ja muiden suoraan elintarvikekontaktiin tarkoitettujen materiaalien valmistuksessa tulee noudattaa GMP-asetuksen EU 2023/2006 mukaisia hyviä tuotantotapoja. GMP-asetuksen mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää painovärikomponentteihin, jotka voivat siirtyä elintarvikkeeseen suoraan pakkausmateriaalin läpi tai painetusta arkista toiseen (set-off) ja aiheuttaa näin ollen tuoteturvallisuusriskin. Painetuille elintarvikepakkauksille on syytä tehdä riskinarvionti myös painovärin siirtymän osalta ennen tuotteen viemistä markkinoille.