Asiantuntijapalvelut >> Venetekniikan asiantuntijapalvelut >> Ammattivenepalvelut

Palvelut ammattiveneiden suunnittelijoille ja valmistajille

Sidebar Image

Tarjoamme ammattiveneiden suunnittelijoille, valmistajille ja käyttäjille viranomaishyväksyntään ja tuotekehitykseen liittyviä palveluita.

Erikoisalaamme ovat lakisääteiset tai vapaaehtoiset ammattiveneiden tarkastukset sekä sovellettuun laivanrakennusteoriaan ja lujuusoppiin perustuvat laskelmat ja tarkastelut.

Tunnemme hyvin erilaiset ammattiveneitä koskevat säädökset ja standardit, ollessamme mukana myös niiden kehityksessä aktiivisesti. Tietämyksemme veneissä ja pienaluksissa käytettävistä suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä sekä rakennusmateriaaleista on kattava.

Palvelumme

  • Ammattivenetarkastukset: Trafin ammattiveneohjeisto FMAW, SOLAS, NBS…
  • Vakavuus- ja uppoamattomuuslaskelmat, vakavuuskirjat NAPA-ohjelmistolla'
  • Rakennelaskelmat vaatimuksiin tai rakenteen optimointiin
  • Veneen suorituskyvyn mittaukset ja analysointi
  • Materiaalien ja komposiittien analyysi- ja testauspalvelut
  • Tilattavan työaluksen erittelyyn liittyvät arvioinnit