Asiantuntijapalvelut >> Elintarvikekontaktimateriaalit >> Pakkausmateriaalien aistinvarainen arviointi

Elintarvikkeiden pakkausmateriaalien aistinvarainen arviointi

Sidebar Image

​​Aistinvaraista arviointia hyödynnetään elintarvikepakkausten vaatimustenmukaisuuden tutkimisen lisäksi mm. kuitupohjaisten ja muovisten pakkausmateriaalien tuote- ja prosessikehityksessä.

Lisäksi aistinvaraista arviointia käytetään myös rakennustuotteiden testauksessa (mm. M1-luokittelu, vesiputkien soveltuvuus juomavesikontaktiin), sekä erilaisissa ongelmanratkaisu- ja vaurioselvityksissä.

Eurofins Expert Services Oy:ssä on pitkän koulutuksen saanut, ja monipuolisesti erilaisia standardimenetelmiä tunteva ammattilaisraati, sekä laaja akkreditoitu pätevyysalue aistinvaraisessa testauksessa. Ammattilaisraati käyttää kulloinkin käytettävän menetelmän asteikkoa voimakkuuden arvioinnissa, sekä tiettyjä vakiintuneita termejä laadun kuvailussa. ​
Kolmi​testi

Aistinvaraisella tutkimuksella voidaan varmistaa muuten jo turvalliseksi todetun tuotteen aistittava hyväksyttävyys vertaamalla näytettä verrokkinäytteisiin ns. kolmitestillä. Kolmitestissä etsitään kolmen näytteen sarjasta yhtä näytettä, joka poikkeaa kahdesta muusta (nollanäytteitä). Laajennetussa kolmitestissä arvioidaan lisäksi poikkeavan näytteen voimakkuutta ja kuvaillaan laatua.

Olemme akkredit​oitu testauslaboratorio T001 1.20​. Lue lisää akkreditoinnistamme​.​​​